ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan Franken Pzn

Bronnen:

·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - De Onafhankelijken : catalogus twee en twintigste tentoonstelling van werk der leden
·1925 - - Catalogus van de 26ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars 'De Onafhankelijken'
·1926 - - Catalogus van de 27ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1926 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden
·1927 - - Vereeniging van Beeldende Kunstenaars "De Onafhankelijken" : catalogus der tentoonstelling van teekeningen, grafiek en beeldhouwwerk
·1927 - - Catalogus van de 30ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1928 - - De moderne houtsnede in Nederland
·1928 - - De Onafhankelijken, 32ste tentoonstelling
·1928 - - Catalogus Vereeniging van beeldende kunstenaars De Onafhankelijken
·1928 - - De Onafhankelijken
·1929 - - De Onafhankelijken
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1930 - - De Onafhankelijken : met invité's, Fransche en Belgische surrealisten
·1931 - - Catalogus van de herfsttentoonstelling van 'De Onafhankelijken'
·1931 - - De Onafhankelijken
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1933 - - De kunst in nood tweede deel
·1933 - - De Onafhankelijken
·1934 - - Oude en nieuwe kunst-aanwinsten der gemeente Amsterdam 1934 : zevende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1934 - - De Onafhankelijken
·1935 - - Reclamekunst
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1935 - - De Onafhankelijken
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1936 - - De Onafhankelijken
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1939 - - Onze kunst van heden
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1941 - - Het ex libris
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Het Ex libris in Nederland
·1946 - - Holland Schildert
·1949 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1949 - - Haagse Kunstenaars 3e tentoonstelling
·1950 - - Expositie Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1952 - - Nederlands Kunstenaarsgenootschap
·1952 - - jubileumtentoonstelling veertig jaar "de Grafische"
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1955 - - Vollmer II, Allgemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1960 - - Keuze
·1962 - - Gemeentemuseum Den Haag; catalogus schilderijen afdeling moderne kunst
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Haagse kunstkring: werk verzameld
·1992 - - Alexandre A.M. Stols : 1900 - 1973, uitgever / typograaf, een documentatie
·1993 - - Beeldend Nederland
ARTindex