ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Egenberger, Johannes Henderikus

Bronnen:

·documentatie van het Nederlands Foto Instituut
·1851 - - Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850
·1857 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken van levende meesters 's Gravenhage 1857 (-> bladzijde 18)
·1858 - - Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad - 29-07-1858 (-> bladzijde 1)
  
·1879 - - Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling door de Academie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te Rotterdam, in 1879 (-> 14)
·1887 - - Catalogus Tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters te Deventer (-> bladzijde 7)
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1914 - - Thieme Becker X - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - van romantiek tot realisme
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1991 - - Geschiedenis van de Nederlandse fotografie
·1991 - - Helden van het vaderland : onze geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld : de historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon, 1850 - 1863
·2000 - - Het karakter onzer Hollandsche school. De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1817-1870
·2008 - - Black is beautiful, Rubens tot Dumas


- cover
  
ARTindex