ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Nanninga, Dirk Berend

Presentaties (overig):

·1913 - - Vereeniging Sint Lucas, 22ste Jaarlijksche tentoonstelling -
·1915 - - Nederlandsch steun-comité voor beeldende kunstenaren -
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden -
·1917 - - de Branding -
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging -
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1919 - - De Onafhankelijken XIIIe tentoonstelling -
·1921 - - De Onafhankelijken [+ Novembergruppe], XVIe tentoonstelling -
·1921 - - De Onafhankelijken in Pulchri Studio -
·1922 - - De Onafhankelijken -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1924 - - De Onafhankelijken -
·1925 - - Oud-testamentische en sensitieve kunst van J.J. Isaäcson, D.B. Nanninga en F.W. Weigel -
·1925 - - De Onafhankelijken, 26ste tentoonstelling met moderne Franschen -
·1925 - - Maatschappij Rembrandt -
·1926 - - De Onafhankelijken (+ Belgische schilders) -
·1926 - - De Brug -
·1926 - - schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche kunstenaren De Brug -
·1927 - - De Onafhankelijken (1) -
·1927 - - De Brug -
·1927 - - De Onafhankelijken (2) -
·1928 - - De Onafhankelijken (1), 32e tentoonstelling -
·1928 - - De Brug -
·1929 - - De Brug -
·1930 - - De Onafhankelijken: met invité's, Fransche en Belgische surrealisten -
·1930 - - Gemeente Amsterdam: schilderijen, wandschilderingen, beeldhouwwerk, sierkunst -
·1931 - - De Onafhankelijken (1) -
·1931 - - De Brug -
·1931 - - Herfsttentoonstelling De Onafhankelijken -
·1931 - - Gemeenteaankopen -
·1933 - - De Brug -
·1933 - - Het Stilleven -
·1934 - - De Brug -
·1936 - - De Brug: 10-jarig bestaan -
·1936 - - De Brug (2) -
·1938 - - De Brug -
·1939 - - De Brug: voorjaarstentoonstelling -
·1939 - - Onze kunst van heden -
·1940 - - De Brug: voorjaarstentoonstelling 1940 -
·1940 - - De Brug: najaarstentoonstelling 1940 -
·1941 - - Voorjaarstentoonstelling; werken van Leden -
·1948 - - Amsterdamse schilders van nu -
ARTindex