ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Margaretha Verwey

Geboortegegevens:

·1867 - - - geboren
- 18.10.1867
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1947 - - - overleden
- 17.12.1947
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Adres:

·Huizerstraat hoek Smedenweg, Blaricum tot omstr. 1929

Professie:

·kunstnaaldwerker
·ontwerper
·schrijver van vakartikelen

Verblijf:

·Den Haag (Gemeente Den Haag) 1910-1941
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1920
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1941-1947

Bevriend met:

·Schmidt, K.A. (Karel)

Broer/Zus van:

·A. (Albert) Verweij (*1865) - Amsterdam

Opleiding:

·- docent: Karel Petrus Cornelis de Bazel
- leerling: M. (Margaretha) Verwey
· kunstonderwijs
- opleiding: Theosophische Vahanaschool
- leerling: M. (Margaretha) Verwey
- vakgebied: ontwerpen
- opmerkingen:
- zij heeft de cursus gevolgd op aanraden van Berlage
·- docent: M. (Matthieu) Lauweriks
- leerling: M. (Margaretha) Verwey
- vakgebied: kunstnijverheid

Gaf les aan:

·Claessen, W. (Wiek).

Kreeg aanwijzigingen van:

·Dijsselhof, G.W. (Gerrit)
·Lebeau, C. (Chris)

Lid van / ingeschreven bij:

·Groep de Smeden

Activiteiten (algemeen/overig):

·betrokken bij tentoonstelling
·M. (Margaretha) Verwey
- (als)
·initiatiefnemer
·1918 - De Smeden, Blaricum (G)
·commissie van toelating
·Marie Berlage - Bienfait
·Ida van Emstede
·B. (Betsy) Kerlen
·M. (Margaretha) Verwey
- (als)
·commissielid
·1909 - Amsterdamsche handvlijt in huis, school en werkplaats

- Bron:

- Vrouwen in de vormgeving in Nederland 1880-1940 (229).
·1890 - - werkzaamheden in eigen bedrijf
·M. (Margaretha) Verwey
- (als)
·eigenaar

- Handwerkzaak Amsterdam
- <*1890>
- Bron:

- De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging.
·1919 - - werkzaamheden in eigen bedrijf
·M. (Margaretha) Verwey
- (als)
·eigenaar

- Weefschool Blaricum
- <*1919>

Presentaties (solo):

·1920 - - naaldwerk --
Rotterdamsche Kring

Presentaties (overig):

·1920 - - naaldwerk -

Bronnen:

·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1929 - - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
ARTindex