ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Willem Coenraad Beuning

Geboortegegevens:

·1914 - - - geboren
- 17.06.1914
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1986 - - - overleden
- 24.12.1986
- -bron:
- *overlijdensberichten van het genootschap Pulchri Studio

----
  

Adres:

·Ligusterstraat 83, Den Haag omstr. 1958
·Barnsteenhorst 330, Den Haag 1960-1977

Afbeelding:

·


- portretfoto kunstenaar
- <*1980>
  

Professie:

·dichter
·graficus
·schilder
·schrijver van verhalen
·tekenaar

Onderwerp:

·droombeelden
·stadsgezichten

Stijlkenmerken:

·surrealisme
·figuratief
·impressionisme

Typering van het werk:

·tekeningen:
materiaal: vnl. aquarel/Japans papier
·grafiek:
techniek: vnl. lithografie
·figuurstudies

Studiereizen:

·Frankrijk
·Italië
·Scandinavië

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Den Helder (Gemeente Den Helder)
·Den Haag (Gemeente Den Haag) van 1930 tot na 1977

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1937 - - Prijs Wereldtentoonstelling Parijs (goud)
·1950 - - Jacob Marisprijs (materiaalprijs)
·1954 - - Jacob Marisprijs (materiaalprijs)
·1955 - - Haagse Stadhuisprijs
·1969 - - Jacob Hartogprijs (1e prijs)

Opleiding:

·1928 - -
- omstr. 1928 tot omstr. 1928
- opleiding: HBS
- leerling: Willem Coenraad (Wim) Beuning
·1933 - - kunstopleiding (onderwijs)
- omstr. 1933 tot omstr. 1933
- opleiding: Academie van Beeldende Kunsten 's Gravenhage
- leerling: Willem Coenraad (Wim) Beuning
- akte Mb, volledige bevoegdheid tot het geven van onderwijs in het hand- en in het rechtlijnig teekenen aan HBS

Gaf les aan:

·Almekinders, H. (Hans).
·Andrea, P. (Pat)- MO B Tekenen
·Beugelsdijk, Arnoldus Josephus (Arnold)- anatomie
·Boissevain, V.F. (Vic)
·Gordijn, H. (Herman).
·Hakkaart, Ferdinand (Fer).
·Lintelo, Martinus Theodorus Maria (Tino).

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·1942 - - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1952 - - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam
·1961 - - Vereniging Haagse Aquarellisten

Activiteiten (algemeen/overig):

·1981 - - afscheidsreceptie

-


- <*1981>

- receptie met afscheidnemende leraren
·Willem Coenraad (Wim) Beuning
·?. Jacometti
·J. (Jacob) Koning
·H. (Henk) Munnik

- <*1981>
  

Activiteiten (werkzaamheden):

·1939 - - middelbare school Den Haag
·1942 - - Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag

Presentaties (overig):

·1942 - - ledententoonstelling -
·1950 - - Nieuwe stromingen in de beeldende kunst -
·1950 - - De Nederlandse Grafiek der 20e eeuw -
·1951 - - De Grafische -
·1952 - - Bellinzona Biennale -
·1952 - - jubileumtentoonstelling 40 jaar "De Grafische" -
·1957 - - De Grafische 1957 (1) -

Meer informatie...

Bronnen:

·1946 - - Het Ex libris in Nederland
·1947 - - Jaarboek der Nederlandse Kunst 1
·1951 - - Nieuwe stromingen in de beeldende kunst
·1951 - - Tentoonstelling van werken der leden van "De Grafische", vereniging tot bevordering der grafische kunst
·1952 - - jubileumtentoonstelling veertig jaar "de Grafische"
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw

Meer informatie...
ARTindex