ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Albert Hahn

Geboortegegevens:

·1877 - - - geboren
- 17.03.1877
- Groningen (Gemeente Groningen)

Overlijdensgegevens:

·- begraven
- locatie: Nieuwe Oosterbegraafplaats Kruislaan, Amsterdam
·1918 - - - overleden aan tuberculose
- 03.08.1918
- Watergraafsmeer (Amsterdam)
- -bron:
- *De Telegraaf 05-03-1994 1994 ( (-> bladzijde 102))
- *Kunst in de Philips-reclame 1891-1941 2005

Naamsvarianten:

·mogelijk A. (Albert) Hahn
·Albert Pieter Hahn
·A.P. (Albert) Hahn Sr. (*1877) - Groningen

Adres:

·werkkamer in de Pijp, Amsterdam vanaf 1896
·Jan Steenstraat, Amsterdam van voor 1905


- Jan Steenstraat, Amsterdam
- <*omstr. 1905>
  
·Langeweg 49, Watergraafsmeer omstr. 1911

Afbeelding:

·


- portretfoto kunstenaar
- <*1918>
  
·


- Jan Steenstraat, Amsterdam
- <*omstr. 1905>
  

Signatuur:

·s.d. - -
·

  
·s.d. - -
·

  
·s.d. - -
·

  
·s.d. - - Groote meeting voor Staatspensioen
·

  

Professie:

·graficus
·tekenaar

Typering van het werk:

·ex-libris
·grafiek:
techniek: etstechniek; lithografie
·tekeningen:
onderwerp: karikaturen; politiek
info:
- maakte ongeveer 4000 tekeningen
·ontwerpen:
(affiche-ontwerp; ontwerp van behangselpapier; ontwerp van boekomslagen; oorkonden; vaandels)
voorbeeld:


- tentoonstellingsaffiche
  

Verblijf:

·Groningen (Gemeente Groningen) 1877-1895
·Watergraafsmeer (Amsterdam) 1896-1918

Bevriend met:

·Heyermans, H. (Herman)
·Hoytema, T. (Theo) van

Gebeurtenis:

·- samenwonend
- A. (Albert) Hahn en I. (Iemke) Robijns

Broer/Zus van:

·A. (Aleida) Hahn
·G. (Gerard) Hahn

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1895 - - Prijs Academie Minerva (zilveren medaille)
·1896 - - Prijs Academie Minerva (zilveren medaille)

Opleiding:

·1889 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1889 tot 1892
- opleiding: Minerva Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Groningen
- leerling: A. (Albert) Hahn
- bron:
- De Telegraaf 05-03-1994 1994 ( (-> bladzijde 102))
·1894 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1894
- opleiding: Minerva Academie voor Beeldende Kunst en Vormgeving Groningen
- leerling: A. (Albert) Hahn
- docent: H. (Hinderikus) Boss
- docent: F.H. Bach
vakgebied: decoratie

- docent: J.H. Egenberger
vakgebied: schilderen
·1896 - - kunstnijverheidsonderwijs
- 1896 tot 1900
- opleiding: Rijksschool voor Kunstnijverheid Amsterdam
- leerling: A. (Albert) Hahn
- MO Tekenen
- opmerkingen:
- studeert met een beurs van fl. 300,00, behaald op de Minerva-opleiding, aan de Tijksschool voor de Kunstnijverheid
- bron:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen vermoedelijk 1906
- De Telegraaf 05-03-1994 1994 ( (-> bladzijde 102))
·1898 - - avondcursus, kunstvorming
- 1898 tot 1901
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: A. (Albert) Hahn
- docent: A. (August) Allebé

Gaf les aan:

·Hahn Dijkman, Albert Pieter.
·Hanf, Robert (Bob).- schilderen
·Hanrath, O. (Otto).
·Wouters, W. (Wilm).

Werd opgevolgd door:

·
- Weekblad De Notenkraker
opvolger: Hahn Dijkman, A.P.
·
- Dagblad Het Volk Amsterdam
opvolger: Hahn Dijkman, A.P.

Lid van / ingeschreven bij:

·Hollandsche Teeken Maatschappij
·1900 - - S.D.A.P.
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1930 - - Socialistische Kunstenaarskring

Activiteiten (werkzaamheden):

·1901 - - Eerste Ambachtsschool Amsterdam
·1902 - - Dagblad Het Volk Amsterdam
·1902 - - Weekblad Het Zondagsblad
·1907 - - Weekblad De Notenkraker

Objecten:

·1905 - - De kroeg gesloten!


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Hahn, A. (Albert)
  
·1911 - - Volkspetitionnement voor algemeen kiesrecht


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Hahn, A. (Albert)
  
·1912 - - N.V. Toneelvereniging


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Hahn, A. (Albert)
  
·1912 - - Hamlet


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Hahn, A. (Albert)
  
·1914 - - Groote meeting voor Staatspensioen


- © Stadsarchief Amsterdam
- © Hahn, A. (Albert)
  
·1914 - - Koloniale tentoonstelling Semarang


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Hahn, A. (Albert)
  
·1915 - - Fatum ongevallen verzekering mij


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Hahn, A. (Albert)
  

Meer informatie...

Presentaties (solo):

·1918 - - Albert Hahn --
Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Kunst aan het Volk Haarlem
  

Presentaties (overig):

·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling -
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen -
·1906 - - Albert Hahn en J.L. van Ishoven -
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden -
·1915 - - Oorlogsteekeningen -

Meer informatie...

Bronnen:

·web Stadsarchief Amsterdam
·1897 - - Haarlem's Dagblad 19-07-1897
  
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst

Meer informatie...
ARTindex