ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Cornelis Veth

Geboortegegevens:

·1880 - - - geboren
- 03.03.1880
- Dordrecht (Gemeente Dordrecht)

Overlijdensgegevens:

·1962 - - - overleden
- 05.03.1962
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Naamsvarianten:

·Anne Cornelis Veth

Afbeelding:

·


- © Wingen, E.J.L.H. (Edmond)
  

Professie:

·graficus
·journalist
·karikaturist
·kunstcriticus
·letterkundige
·schilder
·tekenaar

Materiaal:

·aquarel

Technieken:

·lithografie

Onderwerp:

·caricaturen
·arbeiders
·sociale thema's

Typering van het werk:

·illustraties voor bibliofiele uitgaven
·zelfportretten

Verblijf:

·Bussum (Gemeente Bussum)
·Dordrecht (Gemeente Dordrecht)
·Berlin (Duitsland) 1906-1907
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) vanaf 1908
·Voorburg (Gemeente Voorburg) tot 1922
·Den Haag (Gemeente Den Haag) 1923-1962

Bevriend met:

·Nijland, D.H. (Dirk)

Neef/Nicht van:

·Veth, J. (Jan)

Opleiding:

·- docent: Adolf Meyer
- leerling: C. (Cornelis) Veth
·- docent: Marie Engelina (Marie) van Regteren Altena
- leerling: C. (Cornelis) Veth
·- docent: J. (Jan) Veth
- leerling: C. (Cornelis) Veth
·1881 - - kunstopleiding (onderwijs)
- na 1881
- opleiding: Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs Amsterdam
- leerling: C. (Cornelis) Veth
- bron:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen vermoedelijk 1906

Bijdrage aan:

·Teekeningen van Jacob Bendien, Elsevier 103:1917
·1915 - - Catalogus der internationale tentoonstelling van oorlogsprentkunst
·1934 - - Eere-tentoonstelling W.O.J. Nieuwenkamp 1874 - 1934
·1935 - - In memoriam Albert Funke Küpper
·1941 - - Een eeuw Nederlandsche caricatuur
·1946 - - De beeldhouweres Gra Rueb
·1946 - - Ina Hooft

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·Kunstenaarspartij

Activiteiten (algemeen/overig):

·1916 - - debat
- middag van aanval en verweer over de "Moderne Kunst"
·A. (Antoon) Derkinderen
·J. Gratema
·C. (Cornelis) Veth
·Maria Viola
- (als)
·genodigden

- Vereniging van Volstrekt Modernen Amsterdam
- <*29.10.1916> <->
- <*29.10.1916>
-- J. Gratema (zie advertentie) moet waarschijnlijk G.D. Gratama geweest zijn (= directeur van Frans Halsmuseum)
-- Maria Viola en Cornelis Veth zijn uitgenodigd, maar zijn zeker niet aanwezig geweest, maar waarschijnlijk de anderen ook niet
- Bron:

- Algemeen Handelsblad 1916-10-28 (advertentie).

Activiteiten (werkzaamheden):

·1944 - - Dagblad De Telegraaf Amsterdam

Activiteiten (als bestuurder):

·Vereniging van Ned. Letterkundigen

Objecten:

·s.d. - - onbekende titel
·s.d. - - wo man singt da lasst Euch ruhig nieder

Presentaties (overig):

·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen -
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst -
·1950 - - Kunsthandel Lierneur Den Haag -
·1954 - - Rekenschap: 1946-1954 door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst -
·1955 - - Haags Gemeentemuseum -

Bronnen:

·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1940 - - Thieme Becker XXXIV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940

Meer informatie...
ARTindex