ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Edouard François Georges

Geboortegegevens:

·1817 - - - geboren
- 14.03.1817
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1895 - - - overleden
- 12.09.1895
- Utrecht (Gemeente Utrecht)

Adres:

·Neerstraat 232, Roermond tussen 1850 en 1860

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0010.htm#1722

Afbeelding:

·


- © Vermeulen, A.A.
- © Utrechts Archief.
- <*1857>
  
·
  

Professie:

·beeldhouwer
·fotograaf vanaf 1861

Materiaal:

·brons
·Bremer zandsteen

Typering van het werk:

·doopvonten
·standbeelden
·grafsteenontwerp

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1817-1834
·Den Haag (Gemeente Den Haag) 1835
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van 1835 tot omstr. 1840
·Utrecht (Gemeente Utrecht) van omstr. 1843 tot 1853
·Roermond (Gemeente Roermond) 1853-1854
·Utrecht (Gemeente Utrecht) 1854-1895

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1839 - - Prijs op de Tentoonstelling van Levende Meesters (gratificatie)
·1846 - - Prijs Schilderkundig Genootschap Rotterdam (gouden medaille)

Opleiding:

·- docent: L. (Louis) Royer
- leerling: Edouard François Georges

Lid van / ingeschreven bij:

·Genootschap Kunstliefde Utrecht
·1843 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam

Activiteiten (werkzaamheden):

·1852 - - Cuypers-Stoltzenberg Roermond, Ateliers voor kerkelijke kunst

Objecten:

·1853 - - standbeeld koning Willem II


- foto (kunstobjekt)
- © Georges, E.F.
- vermeld in: Kunst Onderweg; 212 kunstwerken in Tilburg 1992
  

Presentaties (overig):

·1839 - - Tentoonstelling van Kunstwerken van Levende Meesters Den Haag -
·1846 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken enz. Rotterdam -

Bronnen:

·1839 - - 's Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839
·1851 - - Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1861 - - Catalogus der Algemeene nationale tentoonstelling (-> 203)
·1920 - - Thieme Becker XIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880

Meer informatie...
ARTindex