ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Edouard François Georges

Bronnen:

·1839 - - 's Gravenhaagsche stads-almanak voor het jaar 1839
·1851 - - Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1861 - - Catalogus der Algemeene nationale tentoonstelling (-> 203)
·1920 - - Thieme Becker XIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1985 - - Lijst van beoefenaren van beeldende kunst te Roermond over ca. 1850-ca. 1915
·1992 - - Kunst Onderweg; 212 kunstwerken in Tilburg
ARTindex