ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Willem Adrianus Alexander Liernur

Geboortegegevens:

·1856 - - - geboren
- 07.02.1856
- Den Haag (Gemeente Den Haag)

Overlijdensgegevens:

·1917 - - - overleden
- 17.02.1917
- Deventer (Gemeente Deventer)

Naamsvarianten:

·Alexander W.A. Lierneur
·mogelijk Alexander Liernur

Professie:

·graficus
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·ex-libristekeningen
·schilderijen/tekeningen:
onderwerp: bloemen; interieurs; stillevens
·grafiek:
techniek: etstechniek
onderwerp: bloemen; interieurs; stillevens

Verblijf:

·Den Haag (Gemeente Den Haag) van voor 1879
·Deventer (Gemeente Deventer) vanaf 1884

Contact met:

·Herman Johannes (Herman) van der Weele
·Martinus Adrianus van Aken
·T. (Tony) Offermans

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1879 - - Pensionaire van de koning en de koningin

Opleiding:

· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: Willem Adrianus Alexander Liernur
·- docent: Martinus Wilhelmus Liernur
- leerling: Willem Adrianus Alexander Liernur
·- docent: Johann Willem Friedrich Kachel
- leerling: Willem Adrianus Alexander Liernur

Gaf les aan:

·Penaat, Wilhelm (Willem).
·Roy, Christiaan (Chris) le.

Activiteiten (algemeen/overig):

·1887 - - betrokken bij tentoonstelling
- G. Birnie
- G.R. Deelman
- D.A. Doyer
- A.J. Dijckmeester
- P.F. de Friderici
- B. (Bartus) Korteling
- Willem Adrianus Alexander Liernur
- Arnoldus Antonius Christianus van 't Zant
- (als)

- commissieleden
- <*1887>
· - Tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters te Deventer

Objecten:

·1884 - - lezend meisje
·1884 - - Interieur met lezende man

Presentaties (overig):

·1884 - - teekeningen van het Koninklijk Genootschap van Nederlandsche Aquarellisten -
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -

Bronnen:

·1879 - - Leeuwarder Courant 12-02-1879 (-> bladzijde 5)
  
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1929 - - Thieme Becker XXIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1946 - - Holland Schildert
·1976 - - Schilderslexicon
ARTindex