ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Geo Poggenbeek

Bronnen:

·1878 - - Catalogue officiel [l'Exposition universelle internationale de 1878 à Paris] (-> 306)
·1894 - - Offizieller Katalog der Internationalen Kunst-Ausstellung des Vereins bildender Künstler Münchens (A.V.) "Secession" (-> appendix 'korrespondierende Mitglieder')
·1900 - - Het Schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw in Monographieën door Tijdgenooten
·1904 - - Catalogus der keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam van 23 april tot 22 mei 1904
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1909 - - Catalogus van de tentoonstelling van kunstwerken in bruikleen afgestaan door den Heer A. Preyer aan het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1910 - - Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1911 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 38)


- cover catalogus
  
·1913 - - L'arte mondiale a Roma nel 1911 (-> met afbeelding)
·1914 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het Vormen van eene openbare verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond : eerste tentoonstelling van kunstwerken uit het bezit der leden
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1932 - - Honderd jaar Nederlandsche schilderkunst = Cent ans de peinture Néerlandaise
·1933 - - Thieme Becker XXVII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst : tentoonstelling van aquarellen
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1939 - - 100 jaar Arti et Amicitiae, 1839 - 1939


- cover
  
·1939 - - Nicolaas Bastert 1854 - 1939, keuze tentoonstelling uit zijn nagelaten werken
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1952 - - Nederlandse Impressionisten : Haagse- en Amsterdamse School
·1957 - - Meesters van de Haagse school en enige tijdgenoten
·1958 - - van Romantiek tot Amsterdamse School
·1969 - - De Haagse School; Deel 2
·1976 - - Schilderslexicon
ARTindex