ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

David Blanes

Geboortegegevens:

·1896 - - - geboren
- 10.05.1896
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Adres:

·Ceintuurbaan 219, Amsterdam omstr. 1921

Signatuur:

·s.d. - -
·

  

Professie:

·lithograaf
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: lithografie
·schilderijen:
materiaal: olieverf
onderwerp: figuren; Joodse onderwerpen

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1896-1922
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1922-1924
·Paris (Paris (dép.)) 1922
·Antwerpen (Arrondissement Antwerpen) 1924-1948
·onbekend vanaf 1948

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1919 - - Mr. Johan Cohen Gosschalk-prijs (aankoop van een werk)
·1923 - - Willink van Collenwedstrijd (premie)

Opleiding:

·1919 - - kunstvorming
- 1915 tot 1921
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: D. (David) Blanes
- docent: A. (Antoon) Derkinderen
- docent: N. (Nicolaas) van der Waay
·1919 - - Mr. Johan Cohen Gosschalk-prijs (aankoop van een werk)
·1922 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1922 tot 1922
- opleiding: Académie Julian Paris
- leerling: D. (David) Blanes
- docent: J.P. (Jean Pierre) Laurens

Lid van / ingeschreven bij:

·1922 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam

In collectie:

·Joods Historisch Museum Amsterdam

Presentaties (overig):

·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas". Twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der vereeniging -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging -
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas", Drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging -
·1950 - - Herdenkingstentoonstelling Portugees-Israëlietische Synagoge -

Bronnen:

·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : twee en dertigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, door leden der Vereeniging
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1923 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, grafische en beeldhouwwerken, waaraan verbonden is, een bijzondere afdeeling, betrekking hebbende op den arbeid; door leden der vereeniging
·1924 - - Vereeniging "Sint Lucas" : drie en dertigste jaarlijksche tentoonstelling : schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, vervaardigd door leden der vereeniging
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940

Meer informatie...
ARTindex