ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Willem de Zwart

Bronnen:

·W.H.P.J. de Zwart
·1891 - - Arnhemsche Courant 09-09-1891
  
·1894 - - Offizieller Katalog der Internationalen Kunst-Ausstellung des Vereins bildender Künstler Münchens (A.V.) "Secession" (-> appendix 'korrespondierende Mitglieder')
·1901 - - Algemeen Handelsblad 04-07-1901
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden
·1912 - - Hollandsche schilders van dezen tijd
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1915 - - Catalogus der schilderijen en teekeningen in het Frans Hals-Museum der gemeente Haarlem (-> bladzijde 114)
·1916 - - Tentoonstelling van de collectie A.S. van Wezel
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond : eerste tentoonstelling van kunstwerken uit het bezit der leden
·1922 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus tentoonstelling van werken der leden en van genoodigden
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1925 - - Nederlandsche Kunstkring : catalogus tentoonstelling van werken der leden
·1927 - - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900 etsen en gravures 2e uitgave
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst : tentoonstelling van aquarellen
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1938 - - Herdenkingstentoonstelling in Pulchri
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1942 - - Suze Robertson, Willem de Zwart
·1943 - - Nederlandsche Grafische Kunstenaars
·1945 - - Den Haag eert de Nederlandsche schilders van de 19e eeuw
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - Thieme Becker XXXVI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1958 - - van Romantiek tot Amsterdamse School
·1960 - - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh
·1960 - - Aanwinsten
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1968 - - Facetten [I]; Collectie Van Bommel - Van Dam
·1969 - - De Haagse School; Deel 2
·1970 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1971 - - Museum van Bommel-van Dam; een beeld van de collectie
·1971 - - Supplement 1971 van de catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen
·1972 - - Kunstschatten in Venlo
·1973 - - Moderne Kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst uit eigen collectie
·1973 - - Kunst aus den Niederlanden; von 1900 bis zum Gegenwart
·1976 - - Collectie van Baaren
·1976 - - Schilderslexicon
·1976 - - Bénézit Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs
·1983 - - De Haagse School, Hollandse meesters van de 19e eeuw
·1985 - - Museum van Bommel van Dam: een keuze uit de verzameling van
·1989 - - Grafiek uit privébezit: 15e - 20e eeuw
·1991 - - Eeuw uit, eeuw in : schilderijen 1860-1925, collectie Stedelijk Museum
·1993 - - Dieren : dood en levend
·1994 - - De schilders van Tachtig; Nederlandse schilderkunst 1880-1895
·1996 - - CXXV: 125 jaar jonge schilderkunst: De Koninklijke Subsidie: 1871 - 1996
·1996 - - De tachtigers en de opkomst van de moderne grafiek
·1996 - - de Kunstcollectie van de provincie Noord-Holland
·1999 - - Portret van een kunsthandel : de firma Van Wisselingh en zijn compagnons, 1838 - heden


- cover
  
·2003 - - Stad & Land : 19de-eeuwse meesterwerken uit het Stedelijk Museum = Town & Country : 19th century masterpieces from the Stedelijk Museum
·2006 - - De onstuitbare verzamelaar J.F.S. Esser: Mondriaan, Breitner, Sluijters e.a.
·2007 - - Meesters en molens, Van Rembrandt tot Mondriaan
·2008 - - Black is beautiful, Rubens tot Dumas


- cover
  
ARTindex