ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Willem de Zwart

Presentaties (solo):

·1903 - - W. de Zwart --
Firma E.J. van Wisselingh & Co
·1910 - - W. de Zwart --
Kunsthandel P.J. Zürcher en L.J. Krüger Den Haag
·1932 - - Willem de Zwart --
Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1984 - - Willem de Zwart: retro 1862 - 1931 --
Gemeentemuseum Den Haag
·1984 - - Willem de Zwart: retro 1862 - 1931 --
Stedelijk Museum Alkmaar
·1984 - - Willem de Zwart: retro 1862 - 1931 --
Singer Museum Laren NH

Presentaties (overig):

·1887 - - Tentoonstelling van schilderijen en andere kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters te Deventer -
·1891 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub -
·1892 - - groep -
·1893 - - World's Columbian Exposition Chicago -
·1894 - - Wereldtentoonstelling Antwerpen -
·1897 - - 2. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Aqueforti Olandesi - Sala O -
·1899 - - 3. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala H -
·1900 - - Wereldtentoonstelling Paris (Nederland) -
·1901 - - De 'Vierjaarlijksche' Arnhem -
·1903 - - W. de Zwart -
·1910 - - W. de Zwart -
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden -
·1914 - - Biennale XI (paviljoen) Venezia -
·1915 - - Panama-Pacific International Exposition San Francisco - The Netherlands Section -
·1916 - - Collectie A.S. van Wezel -
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond -
·1922 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst -
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1924 - - Portretten van kunstenaars -
·1925 - - Nederlandsche Kunstkring, tentoonstelling van werken der leden -
·1925 - - Werken van moderne meesters -
·1926 - - Nederlandse grafische kunst -
·1926 - - Nederlandsche stillevens -
·1930 - - grafische kunst -
·1932 - - Willem de Zwart -
·1932 - - Honderd jaar Nederlandsche schilderkunst = Cent ans de peinture Néerlandaise -
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst -
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst -
·1938 - - Biennale XXI (centraal paviljoen) Venezia -
·1938 - - terugblik op 40 jaar schilderkunst -
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring -
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh -
·1942 - - Suze Robertson, Willem de Zwart -
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst -
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten -
·1952 - - Nederlandse Impressionisten: Haagse- en Amsterdamse School -
·1958 - - Van Romantiek tot Amsterdamse School: schilderijen uit de collectie B. Geus v.d. Heuvel -
·1960 - - Keuze uit aanwinsten 1955-1960 -
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 -
·1968 - - Facetten [I] -
·1973 - - Moderne kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst -
·1979 - - eigen bezit te kijk -
·1984 - - Willem de Zwart: retro 1862 - 1931 -
·1984 - - Willem de Zwart: retro 1862 - 1931 -
·1984 - - Willem de Zwart: retro 1862 - 1931 -
·1985 - - Een keuze uit de verzameling van Museum van Bommel-van Dam -
·1989 - - Grafiek uit privébezit 15e - 20e eeuw -
·1991 - - Eeuw uit, eeuw in: 19de en vroeg 20ste eeuwse kunst uit de collectie -
·1993 - - Dieren: dood en levend -
·1993 - - Dieren: dood en levend -
·1996 - - de kunstcollectie -
·2003 - - Stad & land: Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk no. 2 -
·2005 - - Alles werd anders -
·2007 - - Meesters en molens (expositie Den Bosch) -
·2007 - - Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden -
·2008 - - Black is Beautiful. Rubens tot Dumas -
ARTindex