ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Etha Fles

Geboortegegevens:

·1857 - - - geboren
- 01.05.1857
- Utrecht (Gemeente Utrecht)

Overlijdensgegevens:

·1948 - - - overleden
- 31.01.1948
- Bergen NH (Gemeente Bergen NH)

Naamsvarianten:

·Margaretha Tekla Johanna Fles

Adres:

·Domplein 15, Utrecht van voor 1895

Afbeelding:

·


- © Veth, Jan
  

Professie:

·etser
·letterkundige
·schilder
·schrijver

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: figuren; havengezichten; Italiaanse landschappen; landschap; stadsgezichten; stillevens

Studiereizen:

·Griekenland
·Rome

Verblijf:

·Utrecht (Gemeente Utrecht) 1857-1881
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1881-1886
·Laren NH (Gemeente Laren) 1886-1887
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1888
·Utrecht (Gemeente Utrecht) 1888-1889
·Bergen NH (Gemeente Bergen NH) vanaf 1945

Contact met:

·Johanna Henriëtte (Jo) Besier

Bevriend met:

·Moes, W.W. (Wally)

Opleiding:

·- docent: A. (Adrianus) van Everdingen
- leerling: E. (Etha) Fles
·1881 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1881 tot 1884
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: E. (Etha) Fles
- plaats: Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld "V.": i.e. volledig onderwijs]
- bron:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1907 ( (-> bijlage F))

Lid van / ingeschreven bij:

·Nederlandsche Etsclub
·1906 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1911 - - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·1895 - - betrokken bij oprichting
·E. (Etha) Fles
- (als)
·initiatiefnemers
·Vereeniging Voor de Kunst Utrecht- oprichting - 01.09.1895
·1912 - - betrokken bij oprichting
·Anthonius Philippus (Antoon) Derkzen van Angeren
·E. (Etha) Fles
·S. (Simon) Moulijn
·Jacobus Gerardus (Jaap) Veldheer
- (als)
·oprichters
·de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam- oprichting - 1912

Activiteiten (als bestuurder):

·1911 - - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam

Studeerde samen met:

·Marius, G.H. omstr. 1882
·Robertson, S. (Suze) 1882-1883

Presentaties (solo):

·1910 - - Schilderijen, teekeningen en etsen --
Vereeniging Voor de Kunst Utrecht

Presentaties (overig):

·1882 - - Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd -
·1891 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub -
·1895 - - 1. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Aquaforti Olandesi -
·1895 - - Nederlandsche etsclub: achtste tentoonstelling -
·1905 - - Biennale VI (nationale inzending) Venezia -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan -
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling -

Meer informatie...

Bronnen:

·1882 - - Catalogus van de Tentoonstelling van kunstwerken door vrouwen vervaardigd (-> bladzijde 5)
·1891 - - Arnhemsche Courant 09-09-1891
  
·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst

Meer informatie...
ARTindex