ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Charles Rochussen

Bronnen:

·1851 - - Verslag en naamlijst der leden van de maatschappij Arti et Amicitiae 1850
·1855 - - Explication des ouvrages de peinture, sculpture, gravure, lithographie et architecture des Artistes vivants
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd (http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_00)


- titelpagina
  
·1869 - - Katalog zur I. internationalen Kunstausstellung im Königlichen Glaspalaste zu München (-> nr 316)
·1873 - - Beschrijving der schilderijen en teekeningen in het Museum Fodor te Amsterdam
·1878 - - Catalogue officiel [l'Exposition universelle internationale de 1878 à Paris] (-> 306, 309)
·1895 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging
·1897 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1897 - - Tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters werkende leden


- titelpagina
  
·1898 - - Het Schildersboek. Nederlandsche schilders der negentiende eeuw in Monographieën door Tijdgenooten
·1899 - - Galerij van vaderlandsche geschiedkundige voorstellingen
·1901 - - De schilderijen-verzameling in het museum FODOR
·1902 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond : eerste tentoonstelling van kunstwerken uit het bezit der leden
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1934 - - Thieme Becker XXVIII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1939 - - Het paard in de kunst
·1941 - - Een eeuw Nederlandsche caricatuur
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - De Romantische Schilderkunst in de Nederlanden
·1947 - - van romantiek tot realisme
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam
·1957 - - De Romantische School
·1957 - - Het oudste museum van Amsterdam, Fodor, herleeft in de tentoonstelling van de Romantiek
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1963 - - Fodor 100 jaar : tentoonstelling van een keuze uit de collectie Fodor
·1965 - - Vrij en gebonden
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1974 - - Ary Scheffer - Sir Lawrence Alma-Tadema - Charles Rochussen of De Vergankelijkheid van de Roem
·1978 - - Het vaderlandsch gevoel
·1981 - - Schilders in Oosterbeek
·1987 - - Schip & Affiche
·1989 - - Een Vereniging van ernstige Kunstenaars
·1991 - - Helden van het vaderland : onze geschiedenis in 19de-eeuwse taferelen verbeeld : de historische galerij van Jacob de Vos Jacobszoon, 1850 - 1863
·1994 - - De schilders van Tachtig; Nederlandse schilderkunst 1880-1895
·2002 - - Rijksmuseum Kunstkrant 4-2002
·2005 - - Leporello : a trip through the collection, 1874 - 2004
·2005 - - Leporello : een reis door de collectie, 1874 - 2004
·2006 - - Geeft acht! : het militaire genre in de negentiende eeuw
·2008 - - Black is beautiful, Rubens tot Dumas


- cover
  
ARTindex