ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Catalog of thirty-second Annual Exhibition of American Oil Paintings and Sculpture

Prijzen/beurzen (vermeld):

·1903 - - Sargent, J.S.
·1905 - - Henri, R.
·1906 - - Tanner, H.O.
·1907 - - Tarbell, E.C.
·1909 - - Clarkson, R.E. (schilderkunst)
·1909 - - Benson, F.W.
·1910 - - Metcalf, W.L.
·1910 - - Bartlett, F.C. (schilderkunst)
·1911 - - Garber, D.
·1912 - - Weir, J.
·1912 - - Benson, F.W.
·1912 - - Beal, Gifford; Little, Philip; Peyraud, F.C.; Zettler, E.R.
·1914 - - Davies, Charles
·1915 - - Weir, J.
·1915 - - Beach, C.
·1915 - - Bellows, G.
·1916 - - Palmer, P.; Singer jr, W.H.; Szukalski, Stanislaw
·1916 - - Zettler, E.R.
·1916 - - Frieseke, F.K.
·1917 - - Conner, J.R.; Murphy, H.D.; Neal, G.P.; Polasek, A.; Putnam, Brenda; Roth, E.D.
·1917 - - Blumenschein, Ernest
·1918 - - Hawthorne, C.W.
·1919 - - Kroll, Leon; Luks, G.B.; Mayer, Louis; Riswold, Gilbert; Salvatore, V.; Warner, E.L.
·1919 - - Kroll, Leon
ARTindex