ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Robert Ives Browne

Geboortegegevens:

·1865 - - - geboren
- 06.04.1865
- Rotterdam (Gemeente Rotterdam)
- -bron:
- * Scheen, 1969
·1866 - - - geboren
- 06.04.1866
- Rotterdam (Gemeente Rotterdam)
- -bron:
- * Thieme Becker V, 1911

Overlijdensgegevens:

·1956 - - - overleden
- 02.05.1956
- Den Haag (Gemeente Den Haag)
- -bron:
- *overlijdensberichten van het genootschap Pulchri Studio

----
  

Naamsvarianten:

·R.I. (Robert Ives) Brown

Adres:

·Prins Hendrikstraat 39, Den Haag van voor 1839
·Prins Hendrikstraat 55, Den Haag van voor 1890
·Prinsevinkpark 4, Den Haag van voor 1911 tot na 1921
·van Hoornbeekstraat 25, Den Haag omstr. 1950

Afbeelding:

·


- vermeld in: Onze schilders in Pulchri Studio (1880-1904) 1904
  

Professie:

·schilder

Typering van het werk:

·schilderijen:
onderwerp: Drentse boerinnen; figuren; landschap; naakt

Verblijf:

·Rotterdam (Gemeente Rotterdam)
·Rijswijk ZH (Gemeente Rijswijk) tot 1888
·Den Haag (Gemeente Den Haag) van 1889 tot na 1950

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1889 - - Willink van Collenwedstrijd (premie)

Opleiding:

· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Academie van Beeldende Kunsten Den Haag
- leerling: R.I. (Robert Ives) Browne
- docent: F. (Frits) Jansen
vakgebied: schilderen

Gaf les aan:

·Herrmann, Maria Mathilda Constantia (Maria).- <*1907>
·Smit, Hillegonda Ida (Gorinne).

Lid van / ingeschreven bij:

·Haagse Kunstkring Den Haag
·1890 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1893 - - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1925 - - Nederlandsche Kunstkring

Activiteiten (algemeen/overig):

·1915 - - bijdrage aan tentoonstelling
·R.I. (Robert Ives) Browne
·Coenraad Matthias Garms
·A. (Arnold) Gorter
·Heinrich Martin Krabbé
·W. (Willy) Martens
·W. (Willem) Witsen
- (als)
·leden commissie Nederland

- <*1915>
·1915 - Panama-Pacific International Exposition San Francisco - The Netherlands Section (G)

- Bron:

- Catalogue de luxe of the Department of Fine Arts, Panama-Pacific International Exposition Vol. 2 (256).
·1920 - - betrokken bij prijstoekenning
·R.I. (Robert Ives) Browne
·H. (Hendrik) Haverman
·F. (Frits) Jansen
·W. (Willem) van Konijnenburg
·R. (Richard/Rik) Roland Holst
- (als)
·juryleden

- <*1920>
- beurs/prijs:
·1920 - - Vrouwe Vigelius-prijs
·1920 - - Vrouwe Vigelius-prijs
·1920 - - Vrouwe Vigelius-prijs

Objecten:

·s.d. - - de liefdesbrief

Presentaties (overig):

·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters te 's Gravenhage -
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1899 - - 3. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala H -
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling -

Meer informatie...

Bronnen:

·1890 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1890 (-> bladzijde 10)
·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1893 (-> 11)


- titelpagina
  
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex