ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Joseph Mendes da Costa

Bronnen:

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Offizieller Katalog der X. Ausstellung der Münchener Sezession (-> 55)
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - Arti et industriae : Nederlandse veereniging tot bevordering der kunstnijverheid : Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf en twintig-jarige bestaan der vereeniging en bevattende een verzameling van werken van Nederlandsche kunst 1884-1909
·1913 - - Gedenkboek Rotterdamse Kunstkring 1893-1913
·1915 - - Architectura et Amicitia
·1915 - - 12e lustrum van het genootschap "Architectura et Amicitia" : catalogus van de werken op de tentoonstelling voor architectuur en verwante kunst in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1916 - - Tentoonstelling van de collectie A.S. van Wezel
·1918 - - Catalogus der tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch
·1919 - - Catalogus van de collectieve bijdrage der Nederlandsche beeldende kunstenaars aan "Het Nationaal Zeemansfonds"
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers : catalogus 1921
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond : catalogus
·1926 - - Catalogus van de tentoonstelling "Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste vijftig jaar" ingericht naar plannen van den architect E. Kuipers


- cover
  
·1929 - - De nieuwe richting in de kunstnijverheid in Nederland : schets eener geschiedenis der Nederlandsche kunstnijverheidsbeweging
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1929 - - Catalogus van de eeretentoonstelling van Erich Wichman en tijdgenooten
·1933 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerken, studies en reisschetsen
·1935 - - Catalogus van werken der leden van de "Nederlandse Kring van Beeldhouwers"
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederlandsche Kring van Beeldhouwers"


- cover catalogus
  
·1946 - - S. Jessurun de Mesquita, Dr.J. Mendes da Costa
·1949 - - Sonsbeek '49


- cover
  
·1949 - - In het zand gefixeerd : beschouwingen over Nederlandse beeldende kunstenaars
·1951 - - Nederlandse Beeldhouwkunst
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1960 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau = The Dutch contribution to Art Nouveau


- afbeelding voorkant
  
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1963 - - Beeldhouwkunst 1813-1963 in Nederland
·1966 - - Nieuwe kunst : de Nederlandse bijdrage tot de Art Nouveau : dekoratieve kunst, kunstnijverheid en architektuur omstreeks 1900
·1966 - - dagblad de Stem 1966-12-31
·1969 - - Verzameling R.J. Veendorp
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1973 - - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller Müller
·1975 - - Monumenten en gedenktekens in Nederland
·1976 - - Joseph Mendes da Costa
·1976 - - Dr. Joseph Mendes da Costa : 1863 - 1939 beeldhouwer
·1976 - - Nederlandse keramiek 1900-1975
·1978 - - Kunstenaren der Idee, symbolistische tendenzen in Nederland ca 1880-1930


- cover
  
·1989 - - Samenhang en contrasten: twintigste - eeuwse schilderkunst en sculptuur
·1991 - - Voor de ruimte gedacht, werken op papier : de collectie van het Rijksmuseum Kröller-Müller
·1992 - - Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller Müller, collectiecatalogus
·1994 - - Nederlandse kunst vanaf 1900
·1994 - - De gebeeldhouwde kop: De ontwikkeling van de gebeeldhouwde kop en het portretbeeld in Nederland van middeleeuwen tot heden
·1996 - - The colour of sculpture, 1840 - 1910
·1997 - - Kunstnijverheid in Nederland 1880 - 1940
·1998 - - Keramiek in het Stedelijk = Ceramics in the Stedelijk
·1998 - - Ernst Barlach : mehr als ich
·1999 - - Dageraad van de moderne kunst : Leiden en omgeving 1890 - 1940
·2000 - - Mens in beeld in de Nederlandse beeldhouwkunst van de twintigste eeuw
·2005 - - Leporello : een reis door de collectie, 1874 - 2004
·2005 - - Leporello : a trip through the collection, 1874 - 2004
ARTindex