ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Joseph Mendes da Costa

Presentaties (solo):

·1976 - - Joseph Mendes da Costa --
Joods Historisch Museum Amsterdam
·1976 - - Dr. Joseph Mendes da Costa :1863 - 1939 beeldhouwer --
Joods Historisch Museum Amsterdam
·1997 - - Joseph Mendes da Costa --
Museum voor Moderne Kunst Arnhem

Presentaties (overig):

·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1900 - - Kunstwerken door leden der maatschappij -
·1902 - - 1e Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1904 - - Ausstellung für Kunst im Handwerk -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1912 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters Nijmegen -
·1914 - - Biennale XI (paviljoen) Venezia -
·1915 - - tentoonstelling architectuur en verwante kunst Stedelijk Museum te Amsterdam -
·1916 - - Collectie A.S. van Wezel -
·1918 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerk - medailles en potterie van oude en hedendaagsche kunstenaars en cretonnes van Duco Crop - zoomede van ingekomen ontwerpen op de prijsvraag voor een centraal punt in het IJ-Bosch -
·1919 - - Het Nationaal Zeemansfonds -
·1921 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers -
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds -
·1925 - - Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes -
·1926 - - Nederlandsch Kunstverbond -
·1926 - - Vormen der Nederlandsche kunsten in de laatste 50 jaar -
·1928 - - beeldhouwwerken -
·1929 - - Erich Wichman en tijdgenooten -
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst -
·1933 - - NSB -
·1933 - - Nieuwen Schilders- en Beeldhouwerskring N.S.B. -
·1933 - - tentoonstelling van Moderne Kunst -
·1933 - - Beeldhouwwerken, studies en reisschetsen -
·1935 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers -
·1936 - - Biennale XX (paviljoen) Venezia -
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederl. Kring van Beeldhouwers" -
·1946 - - S. Jessurun de Mesquita Dr. J. Mendes da Costa -
·1948 - - Biennale XXIV (paviljoen) Venezia -
·1949 - - Sonsbeek '49 -
·1950 - - Haagse Kunstenaars 4e tentoonstelling -
·1951 - - Nederlandse Beeldhouwkunst -
·1956 - - Nederlandse kleinplastiek van 1900 t/m 1956 -
·1963 - - Beeldhouwkunst 1813-1963 in Nederland -
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 -
·1966 - - Nederlandse Zelfportretten van van Gogh tot heden -
·1967 - - Nederlandse Zelfportretten van van Gogh tot heden -
·1976 - - Dr. Joseph Mendes da Costa :1863 - 1939 beeldhouwer -
·1976 - - Joseph Mendes da Costa -
·1978 - - Kunstenaren der idee -
·1996 - - The colour of sculpture, 1840 - 1910 -
·1997 - - Het Kunstvol Binnenhuis: Nederlandse interieurkunst 1895 - 1930 -
·1997 - - Joseph Mendes da Costa -
·1998 - - Keramiek uit eigen collectie -
·1998 - - Ernst Barlach: mehr als ich -
·1999 - - Dageraad van de moderne kunst: Leiden en omgeving 1890 - 1940 -
·1999 - - 541 vazen, potten, plastieken en serviezen uit de collectie i.h.k.v. Ceramic Millenium -
·2000 - - Mens in beeld in de Nederlandse beeldhouwkunst van de twintigste eeuw -
·2005 - - Leporello: een reis door de collectie, 1874 - 2004 -
·2005 - - Alles werd anders -
·2007 - - Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden -
ARTindex