ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Etienne Bosch

Bronnen:

·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Den Haag 1893 (-> 10)


- titelpagina
  
·1895 - - Nederlandsche etsclub : catalogus van de achtste tentoonstelling
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1905 - - Catalogus der schilderijen, teekeningen, etsen en kunstvoorwerpen (-> 15)
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Thieme Becker IV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 44)


- cover catalogus
  
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1914 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1916 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling
·1919 - - Catalogus van de collectieve bijdrage der Nederlandsche beeldende kunstenaars aan "Het Nationaal Zeemansfonds"
·1919 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1920 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : tentoonstelling van werken der leden en genoodigden
·1921 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : tentoonstelling van werken der leden in het Sted. Museum te Amsterdam : catalogus
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1926 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus der tentoonstelling van werken der leden
·1927 - - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900 etsen en gravures 2e uitgave
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1946 - - Holland Schildert
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1971 - - Supplement 1971 van de catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen
·1977 - - Haagse kunstkring: werk verzameld
·1978 - - Kunstenaren der Idee, symbolistische tendenzen in Nederland ca 1880-1930


- cover
  
·1983 - - 301 Lithoos 1802-1981
·1985 - - Grafiek in Nederland, 19e eeuw
·1995 - - Dictionnaire van bloemenschilders, Belgische en Hollandse kunstenaars
ARTindex