ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Georg Rueter

Geboortegegevens:

·1875 - - - geboren
- 08.03.1875
- Haarlem (Gemeente Haarlem)

Overlijdensgegevens:

·1966 - - - overleden
- 16.08.1966
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Naamsvarianten:

·Willem Christiaan Georg Rueter
·Willem Christian Georg Rueter

Adres:

·Sloterdijk 22, Amsterdam omstr. 1921
·Velserweg 59, Sloterdijk omstr. 1950

Afbeelding:

·


- <*1934>
  

Signatuur:

·1922 - -
·


- source:
- Nederlandsche Grafische Kunstenaars
  
·1946 - -
·


- object:
- Gerardus Cornelis van Noort (1861-1946)
  
·s.d. - -
·


- source:
- Het ex libris (-> 19)
  

Professie:

·boekkunstenaar
·glasschilder
·graficus
·kunstnijveraar
·schilder
·tekenaar

Technieken:

·glasschilderen

Typering van het werk:

·ontwerpen:
(affiche-ontwerp; glasschilderijontwerpen; kalenderontwerp; ontwerp van boekomslagen; postzegelontwerp)
·grafiek:
techniek: houtsnede; lithografie; tekentechnieken
voorbeeld:
  
·schilderijen/tekeningen:
(ex-libris)
materiaal: olieverf
onderwerp: bloemen; portret; stillevens

Verblijf:

·Haarlem (Gemeente Haarlem)
·Sloten NH (Gemeente Amsterdam) 1902-1921
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1921-1966

Gebeurtenis:

·- huwelijk
- Gerarda Ernestina Augusta (Gerarda) Lang en G. (Georg) Rueter
- kinderen:
·Rueter, M. (Maria)
·Rueter, Georg (Pam Georg)
·Rueter, Gerarda (Meik)

Schoonvader/-moeder van:

·W. (Willem) Hofker (*1902) - Den Haag

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1902 - - prijs Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst Turijn (diploma van verdienste)
·1909 - - Willink van Collenwedstrijd (1e prijs)
·1923 - - Koninklijke Medaille ter beschikking gesteld door koningin Wilhelmina
·1963 - - Prijs van de stad Amsterdam

Opleiding:

· tot voor 1891
- opleiding: Teekenschool voor Kunstambachten Amsterdam
- leerling: G. (Georg) Rueter
·1891 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1891 tot 1894
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- leerling: G. (Georg) Rueter
- MO Tekenen
- docent: J.D. Huibers
- docent: J. (Jan) Visser
- bron:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen vermoedelijk 1906
·1894 - - kunstvorming
- 1894 tot 1896
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: G. (Georg) Rueter
- docent: A. (August) Allebé
- docent: C.L. Dake
- docent: R. (Rudolf) Stang
- docent: N. (Nicolaas) van der Waay

Gaf les aan:

·Beek, W. (Willem) van.
·Brandenburg, C. (Cornelis)
·Brinks, K. (Kuno)
·Bruijn, Jacob (Bob).
·Dooijes, D. (Dick)- modeltekenen
·Gerrits, G. (Ger)
·Hund, Cornelis (Cor)

Meer informatie...

Lid van / ingeschreven bij:

·1898 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1910 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1952 - - de Grafische - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·foto bij opening tentoonstelling

-


- <*1934>
·S. (Salomon) Garf
·A. (Abraham) Hesselink
·Johannes Hendricus Jurres
·Marie Engelina (Marie) van Regteren Altena
·G. (Georg) Rueter
- (als)
·aanwezigen
·1934 - Tekeneningen en beeldhouwwerken van Leden (G)
  
·inrichting expositie

-

·L. (Lizzy) Ansingh
·Johannes Hendricus Jurres
·G. (Georg) Rueter
·1941 - Voorjaarstentoonstelling; werken van Leden
  
·1894 - - deelname aan eindexamen
·G. (Georg) Rueter
- (als)
·geslaagde leerling

- Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- <*26.06.1894> <->
- <*10.07.1894>
-- het eindexamen duurde 13,5 dagen
-- toegekend einddiploma met daaran verbonden een gratificatie van ƒ100,00
- Bron:

- Het nieuws van den dag (kleine courant) dd 12-07-1894 dag 1894.

Activiteiten (werkzaamheden):

·Teekenschool voor Kunstambachten Amsterdam
·1900 - - Woninginrichtingsatelier N.V. 't Binnenhuis Amsterdam
·1922 - - Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam

Activiteiten (als bestuurder):

·1942 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam

Objecten:

·1896 - - De Hinde is een juweeltje


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Rueter, G. (Georg)
  
·1899 - - goedkope uitgave


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Rueter, G. (Georg)
  
·1924 - - gelukstelegramontwerp
·1924 - - affiche voor kinderzegels
·1924 - - postzegelontwerp
·s.d. - - kinderpostzegels
·s.d. - - portret van A. Allebé


- geschilderd portret
- © Rueter, G. (Georg)
  

Meer informatie...

Presentaties (solo):

·1908 - - Georg Rueter --
Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1912 - - Georg Rueter --
Kunsthandel C.M. van Gogh Amsterdam
·1930 - - Portretten door Georg Rueter te Sloterdijk --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - portretten en bloemen --
Kunstzalen Frans Buffa en Zonen Amsterdam
·1999 - - Overzichtstentoonstelling Georg Reuter, Schilderijen Tekeningen Portretten en Bloemstillevens --
Teylers Museum Haarlem
·1999 - - Georg Rueter 1875 - 1966 --
Provinciaal Museum Drenthe Assen

Presentaties (overig):

·1898 - - ontwerpen -
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1902 - - 1e Internationale tentoonstelling van Moderne Decoratieve Kunst -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1908 - - Georg Rueter -
·1909 - - Amsterdamsche handvlijt in huis, school en werkplaats -

Meer informatie...

Bronnen:

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1912 - - Catalogus der tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, aardewerk en andere kunstvoorwerpen welke zullen worden verloot ten bate van het volkssanatorium "Herema-State" te Joure
·1912 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : eerste tentoonstelling van werken der leden

Meer informatie...
ARTindex