ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Johan Coenraad Braakensiek

Geboortegegevens:

·1858 - - - geboren
- 24.05.1858
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·- begraven
- Begraafplaats Zorgvlied Amstelveen
·1940 - - - overleden
- 27.02.1940
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Adres:

·Overtoom 294, Amsterdam van voor 1911 tot na 1921

Afbeelding:

·


- © Braakensiek, J.C.
- © Stadsarchief Amsterdam.
  

Signatuur:

·1912 - -
·

  
·s.d. - -
·


- source:
- Beeldbank Stadsarchief Amsterdam
  

Professie:

·illustrator
·schilder
·tekenaar

Materiaal:

·olieverf

Technieken:

·lithografie

Onderwerp:

·spotprenten
·politiek
·volkstaferelen

Typering van het werk:

·boekillustraties
·figuurstukken
·tekeningen van borduurpatronen

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1876 tot na 1921

Ouderlijk gezin:

·- huwelijk
- A. (Albertus) Braakensiek en NN
- kinderen:
·Braakensiek, Albertus Barend Hendrik
·Braakensiek, Johan Coenraad

Opleiding:

·- docent: J. (Jan) Tetar van Elven
- leerling: Johan Coenraad Braakensiek
·1876 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1876 tot 1881
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Johan Coenraad Braakensiek
- opmerkingen:
- [in de tekst van "de Rijks-academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam" vermeld "V.": i.e. volledig onderwijs]
- docent: A. (August) Allebé
- docent: B. (Barend) Wijnveld
- bron:
- De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam 1907 ( (-> bijlage F))

Gaf les aan:

·Braakensiek, H. (Henri).

Werd opgevolgd door:

·
- de Groene Amsterdammer
opvolger: Jordaan, L.J. (Leen)

Lid van / ingeschreven bij:

·1898 - - Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1906 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·1880 - - betrokken bij oprichting
·Johan Coenraad Braakensiek
·E. (Eduard) Karsen
·Jacobus (Jac) van Looy
·B. (Benjamin) Prins
·J. (Jan) Toorop
·M. (Maurits) van der Valk
- (als)
·initiatiefnemers
·Vereeniging Sint Lucas Amsterdam- ontstaan versie 3 - 1880
·1880 - - betrokken bij oprichting
·Johan Coenraad Braakensiek
·Dirk Gerard Ezerman
·E. (Eduard) Karsen
·Jacobus (Jac) van Looy
·J. (Jan) Toorop
·M. (Maurits) van der Valk
·W. (Willem) Witsen
- (als)
·initiatiefnemers
·Vereeniging Sint Lucas Amsterdam- ontstaan versie 1 - 1880

Activiteiten (werkzaamheden):

·L.J. Veen's Uitgeversmaatschappij N.V.
·1895 - -

Activiteiten (als bestuurder):

·1897 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Objecten:

·1895 - - Exposition universelle Amsterdam


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Braakensiek, J.C.
  
·1896 - - Maandaghouders Revue


- © Stedelijk Museum Amsterdam
- © Braakensiek, J.C.
  

In collectie:

·Joods Historisch Museum Amsterdam

Presentaties (solo):

·1911 - - Johan Braakensiek --
Stedelijk Museum Amsterdam

Presentaties (overig):

·1893 - - 3e jaarlijkse tentoonstelling St. Lucas -
·1894 - - Sint Lucas: 4e jaarlijksche tentoonstelling -
·1895 - - Sint Lucas: 5e jaarlijksche tentoonstelling -
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1902 - - ledententoonstelling -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan -
·1911 - - Johan Braakensiek -

Meer informatie...

Bronnen:

·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - De Rijks-Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam (-> bijlage F)
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Thieme Becker IV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921

Meer informatie...
ARTindex