ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jacob Willemsz. de Vos

Geboortegegevens:

·1774 - - - geboren
- 05.12.1774
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1844 - - - overleden
- 23.07.1844
- Haarlem (Gemeente Haarlem)

Naamsvarianten:

·J. (Jacob) de Vos Willemsz
·J. de Vos Wz (*1822)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0025.htm#5676

Afbeelding:

·


- kunstenaarsportret
  

Professie:

·assuradeur
·kunstkenner
·kunstverzamelaar
·tekenaar

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1825

Ouder van:

·Jacob de Vos

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1801 - - Prijs van het Amsterdams genootschap Felix Meritis (zilveren erepenning)

Opleiding:

· atelieropleiding
- docent: A. (Anthony) Andriessen
- leerling: Jacob Willemsz. de Vos
- bron:
- Enqueteformulier voor uitgave van J. Immerzeel, Jr ( (http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.629639))

Activiteiten (algemeen/overig):

·tentoonstellingsorganisatie
·C. (Cornelis) Apostool
·Ludovicus Hamerster Ameshoff
·Jacob Willemsz. de Vos
- (als)
·organisator

-- als afgevaardigden van de Raad van Bestuur van de Koninklijke Akademie
·1824 - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam (G)
·1814 - - lidmaatschap van een academie
·Jacob Willemsz. de Vos
- (als)
·lid 4e klasse

- Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten
- <*03.03.1814>
- Bron:

- documentatie/webpagina van het KNAW
·1824 - - tentoonstellingsorganisatie
·Gerrit Jan Michaëlis
·Abraham Jacob Saportas
·Jacob Willemsz. de Vos
·J. (Jeronimo) de Vries
·A. (Adriaan) van der Willigen
- (als)
·organisatoren
·1825 - Tentoonstelling van nog in leven zijnde Meesters te Haarlem (G)

- Bron:

- Algemeene Konst- en Letter-bode voor het jaar 1824, deel II 1824 ( (-> 388)).

Activiteiten (als bestuurder):

·1816 - - Vierde Klasse KIWLS
·1820 - - Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam

Bronnen:

·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1940 - - Thieme Becker XXXIV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
ARTindex