ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Dick van Luyn

Bronnen:

·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden en genodigden
·1937 - - De Onafhankelijken 1912-1937
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1938 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst : tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen der leden
·1938 - - Tentoonstelling De Onafhankelijken Holland-Frankrijk = Exposition des Indépendants Hollandais-Français
·1939 - - Onze kunst van heden
·1939 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1939 - - De Onafhankelijken
·1939 - - De Onafhankelijken
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1940 - - De Onafhankelijken : najaarstentoonstelling 1940
·1940 - - De Onafhankelijken : voorjaarstentoonstelling 1940
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1941 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1950 - - Tentoonstelling van werken der leden van "De Grafische", vereniging tot bevordering der grafische kunst
·1951 - - Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden
·1952 - - jubileumtentoonstelling veertig jaar "de Grafische"
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1957 - - De Grafische
·1960 - - De Grafische : grafiek en beeldhouwwerk
·1961 - - De Grafische
·1962 - - De Grafische
·1962 - - De Grafische 1912 - 1962 : jubileumtentoonstelling prent
·1963 - - Catalogus Nederlands Kunstenaarsgenootschap
·1963 - - Catalogus Gemeentelijk Kunstbezit Amstelveen
·1963 - - De Grafische
·1964 - - Catalogus Nederlands Kunstenaarsgenootschap
·1965 - - Aquarel en Aquaforte
·1965 - - De Grafische
·1965 - - Catalogus Nederlands Kunstenaarsgenootschap
·1966 - - Aquarel en aquaforte
·1968 - - Catalogus Nederlands Kunstenaarsgenootschap
·1968 - - De Grafische 1968
·1968 - - Catalogus Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1968 - - De Grafische
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1970 - - De Grafische
·1970 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1970 - - Dick van Luyn
·1970 - - D. v. Luyn
·1971 - - De Grafische
·1971 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1972 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1973 - - Nederlands Kunstenaars Genootschap
·1975 - - Nieuwe Beelding Utrecht
·1976 - - Schilderslexicon
·1980 - - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
·1981 - - Hedendaagse Nederlandse Beeldende Kunstenaars
·1983 - - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris
·1985 - - Het grafisch werk van Dick van Luijn
·1988 - - Van Alma tot Zadkine; particulier bezit uit de regio
·1993 - - Beeldend Nederland
ARTindex