ARTindex Lexicon Online

Reageren.      Zoek opnieuw.

Herman Bernard Dieperink Jzn.

Geboortegegevens:

·1887 - - - geboren
- 07.05.1887
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1957 - - - overleden
- 12.06.1957
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Naamsvarianten:

·H.B. (Herman) Dieperink

Afbeelding:

·
  

Professie:

·directeur
·graficus
·schilder

Typering van het werk:

·grafiek:
techniek: lithografie
onderwerp: bloemen; landschap; stillevens
·schilderijen/tekeningen:
materiaal: olieverf
techniek: tekentechnieken
onderwerp: bloemen; landschap; stillevens

Verblijf:

·Haarlem (Gemeente Haarlem) tot 1932
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) 1944

Contact met:

·R. (Rinze) Hamstra

Bevriend met:

·Fekkes, J. (Joop)

Gebeurtenis:

·1946 - - - veroordeling: uitsluiting als bestuurder
- veroordeelde maakte deel uit van het bestuur van vereniging(en) tijdens de bezetting van Nederland door Nazi-Duitsland 1940-1945; wordt uitgesloten tot 1-1-1948 van bestuur en leidinggevende funkties
- Herman Bernard Dieperink Jzn.
- <*06.07.1945> <-> <*01.01.1948>
·betrokken bij gebeurtenis
- (als)

- rechter
- Eereraad voor de Beeldende Kunsten
- Bron:

- Algemeen Handelsblad 16-01-1946.

- -bron:
- *Algemeen Handelsblad 16-01-1946 1946 ( (-> bladzijde 1))

Opleiding:

·- opleiding: Tekenschool van de Maatschappij voor den werkenden Stand Amsterdam
- leerling: Herman Bernard Dieperink Jzn.
·- docent: K. (Klaas) van Leeuwen
·- docent: Bernard Willem Wierink
- leerling: Herman Bernard Dieperink Jzn.

Kreeg aanwijzigingen van:

·Fekkes, J. (Joop)

Lid van / ingeschreven bij:

·Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1925 - - Vereniging van Beeldende Kunstenaars De Onafhankelijken Amsterdam
·1940 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Activiteiten (algemeen/overig):

·1929 - - betrokken bij tentoonstelling

-

- B. (Bernard) van Beek
- S. (Sam) van Beek
- A. (Ans) van den Berg
- Herman Bernard Dieperink Jzn.
- S. (Salomon) Garf
- Eduard (Ed) Gerdes
- Marie Engelina (Marie) van Regteren Altena
- Egbert Rubertus Derk Schaap
- D. (David) Schulman
- G. (Gust) van de Wall Perné
- (als)

- juryleden
- <*1929>
·1929 - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, door leden der vereeniging (G)
  

Activiteiten (als bestuurder):

·1919 - - Grafische School Amsterdam
·1931 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Objecten:

·s.d. - - onbekende titel

Presentaties (overig):

·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1918 - - Sint Lucas (2) -
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1): negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1921 - - Sint Lucas: dertigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1922 - - een en dertigste jaarlijksche tentoonstelling Vereeniging "Sint Lucas" -
·1922 - - Vereeniging tot Bevordering der Grafische Kunst -

Meer informatie...

Bronnen:

·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en een afzonderlijke afdeeling zelfportret door leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 27e tentoonstelling van schilderijen, grafische werken en beeldhouwwerken door leden der vereeniging
·1919 - - Sint Lucas : acht en twintigste jaarlijksche tentoonstelling
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1921 - - Vereeniging "Sint Lucas" : dertigste jaarlijksche tentoonstelling
·1922 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus tentoonstelling van werken der leden en van genoodigden
·1922 - - Vereeniging "Sint Lucas" : catalogus der eenendertigste jaarlijksche tentoonstelling

Meer informatie...
ARTindex