Documentatie van
Beeldende Kunst in Limburg

Reageren.      Zoek opnieuw.

Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging

Classificatie:

·Stedelijk Museum Amsterdam [Tentoonstellingcatalogi]
·tentoonstellingscatalogus

d.d.:

·1902

Uitgegeven door:

·Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Hoogte (in cm):

·22

Publicatieplaats:

·Amsterdam (NL)

Aantal bladzijden:

·16

Presentaties (vermeld):

·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Personen (vermeld in deze bron):

·Dooyewaard, Jaap
  
·Gijswijt, Agnieta
·Legner, Johan
·Windt, Gerard

Trefwoorden:

·kunstenaarsvereniging
ARTindex