Documentatie van
Beeldende Kunst in Limburg

Reageren.      Zoek opnieuw.

Dagteeken- en Kunstambachtschool voor meisjes Amsterdam

Adres:

·Groenburgwal 24, Amsterdam van voor 1904
·Gabriel Metsustraat 16, Amsterdam van 1908 tot na 1916

Identiek met:

·Maatschappij voor den Werkenden Stand, tekenschool
·Maatschappij voor den Werkenden Stand afdeling ambachtsscholen

Vestigingsplaats:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Gebeurtenis:

·1878 - - - oprichting van onderwijsinstelling
-- Dagteeken- en Kunstambachtschool voor meisjes Amsterdam.
- <*1878>
·1878 - - betrokken bij oprichting
- (als)

- initiatiefnemer
- Maatschappij voor den Werkenden Stand

Overgegaan in:

·Instituut voor Kunstnijverheidsonderwijs Amsterdam 1924 -->
·Gerrit Rietveld Academie Amsterdam 1967

Omschrijving:

·Meisjes werden opgeleid tot toelating op de Normaalschool, de Rijksakademie en voor de acte teekenonderwijs

Opmerking:

·in 1916 waren circa 20 docenten en 130 leerlingen verbonden aan de opleiding

Categorie:

·kunstopleiding

Afbeelding:

·


- tentoonstellingsaffiche
  

Activiteiten (personen jaarvolgorde):

·1905 - - Johannes Bartholomeus Smits.
·1908 - - Anna Elisabeth (Annie) Abresch.
·1912 - - Mara Augusta Willeumier.
·1920 - - Johannes Bartholomeus Smits.

Activiteiten (personen op naam):

·» -- A.E. (Annie) Abresch.
·» -- J.B. Smits.
·» -- J.B. Smits.
·» -- M.A. Willeumier.
ARTindex