Documentatie van
Beeldende Kunst in Limburg

Reageren.      Zoek opnieuw.

Rozendaal, Willem Jacob (Willem);

Bronnen:

·Informatie via leerlingen
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1924 - - Catalogus der 2e Zuidelijke Tentoonstelling van Beeldende Kunst, omvattende werk van kunstenaars uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1934 - - Oude en nieuwe kunst-aanwinsten der gemeente Amsterdam 1934 : zevende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1935 - - Reclamekunst
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden en genodigden
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1938 - - Limburgsche Kunsttentoonstelling 1938
·1938 - - De academie van 's Gravenhage en haar plaats in de kunst van ons land : gedenkboek van de Academie van beeldende kunsten bij de voltooiing van het nieuwe gebouw, 1682-1937 (-> afb. 109 lerarenteam, blad 22 )


- pdf Nederlands
  
·1939 - - Onze kunst van heden
·1941 - - De verluchte bladzij
·1941 - - Het ex libris
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Acht grafische teekeningen
·1946 - - Met burijn en guts
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1950 - - Haagse Kunstenaars
·1951 - - Elf Nederlandse grafici
·1951 - - Contour onzer beeldende kunsten 1951


- cover
  
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1954 - - Haagse Kunstenaars 6e groepstentoonstelling
·1957 - - 4ª Bienal de São Paulo (1957) - Catálogo I
  
·1958 - - Vollmer IV, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1958 - - Contour 1958
  
·1959 - - W.J. Roozendaal
·1959 - - Portrettisten; Nederlandse kunstenaars van nu
·1960 - - Keuze : een keus uit het werk van Haagse beeldende kunstenaars
·1960 - - Keuze
·1960 - - Contour 1960


- cover
  
·1960 - - Drukkersweekblad Autolijn/Kerstnummer 1960
·1960 - - Postzegelkunst
·1963 - - Catalogus Gemeentelijk Kunstbezit Amstelveen
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1964 - - Aankoopexpositie Hedendaagse Nederlandse kunst NVV-gebouw
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1970 - - Prent 190, nieuwe kring van verzamelaars van hedendaagse kunst
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - Haagse kunstkring: werk verzameld
·1982 - - Van Cobra tot Zero, Realisten, Beeldhouwers en Grafici, 1945-1965; een overzicht
·1982 - - Zeitgenössische Malerei aus Nederländisch Limburg und vom Niederrhein
·1982 - - Zeitgenossen: Niederländische Kunst: 1945 - 1965: Cobra - Realisten - Null Gruppe
·1985 - - Museum van Bommel van Dam: een keuze uit de verzameling van
·1988 - - Drukwerk voor PTT, typografie en vormgeving voor een staatsbedrijf in de jaren twintig en dertig
·1989 - - Nederlandse Keramiek- en Glasmerken 1880 - 1940
·1992 - - Alexandre A.M. Stols : 1900 - 1973, uitgever / typograaf, een documentatie
·1993 - - Lexicon Moderne Nederlandse Glaskunst 1900-1992
·1993 - - Beeldend Nederland
ARTindex