Documentatie van
Beeldende Kunst in Limburg

Reageren.      Zoek opnieuw.

20e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging, 1910

Identiek met:

·1910 - Sint Lucas

Categorie:

·20e expositie van de organisatie
·groepstentoonstelling
·ledententoonstelling

Begindatum:

·<*01.05.1910>
·<*24.04.1910>

Einddatum:

·<*01.06.1910>

Organiserende instelling:

·Stedelijk Museum Amsterdam
·Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Afbeelding:

·


- tentoonstellingsaffiche
  
·


- advertentie
  

Plaats:

·Amsterdam (NL)

Deelnemende kunstenaar(s):

·Bottema, Tjeerd
·Driesten, A.J. van
  
·Gouwe, Herman
·Graafland, Rob
·Gijswijt, Agnieta
·Hammes, Chris
·Hubregtse - Lanzing, Henriëtte

Meer informatie...

Deelnemende organisaties/groep:

·Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Werken (gepresenteerd):

·


- Zomer, Duin in Zeeland


Zomer, Duin in Zeeland
  

Bronnen:

·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
ARTindex