Documentatie van
Beeldende Kunst in Limburg

Reageren.      Zoek opnieuw.

Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Adres:

·Maison Pinksen, Amsterdam van voor 1896
·Rembrandtplein 10, Amsterdam 1906
·Weesperzijde 141, 1091ET Amsterdam vanaf 1931
·Bilderdijkkade 42, Amsterdam van voor 1940 (kantooradres)
·Zomerdijkstraat 202, Amsterdam 1977

Identiek met:

·Lucas Amsterdam, Vereniging Sint
·Sint Lucas Vereniging van Beeldende Kunstenaars
·mogelijk St. Lucas
·mogelijk St.-Lucas Amsterdam
·St.-Lucaskring Amsterdam
·Vereeniging "Sint Lucas"
·Vereniging "Sint Lucas" Amsterdam

Meer informatie...

Vestigingsplaats:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Gebeurtenis:

·1880 - - - ontstaan versie 1
-- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam.
- <*1880>
·1880 - - betrokken bij oprichting
- Johan Coenraad Braakensiek
- Dirk Gerard Ezerman
- E. (Eduard) Karsen
- Jacobus (Jac) van Looy
- J. (Jan) Toorop
- M. (Maurits) van der Valk
- W. (Willem) Witsen
- (als)

- initiatiefnemers

- *opgericht door leerlingen van de Rijksakademie op aandrang van Allebé om lezingen te houden enz.
- -bron:
- *De Tijd 30-04-1940 1940 (bladzijde 5)
·1880 - - - ontstaan versie 3
-- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam.
- <*1880>
·1880 - - betrokken bij oprichting
- Johan Coenraad Braakensiek
- E. (Eduard) Karsen
- Jacobus (Jac) van Looy
- Benjamin Liepman (Benjamin) Prins
- J. (Jan) Toorop
- M. (Maurits) van der Valk
- (als)

- initiatiefnemers

- -bron:
- *Algemeen Handelsblad 19-03-1940 1940 (bladzijde 9)
·1881 - - - ontstaan versie 2
- Sint Lucas is opgericht als sociëteit voor leerlingen van de Rijksakdemie.
-- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam.
- <*10.11.1881>
·1881 - - betrokken bij oprichting
- A. (Antoon) Derkinderen
- Jacobus (Jac) van Looy
- M. (Maurits) van der Valk
- W. (Willem) Witsen
- (als)

- oprichters
- <*10.11.1881>

- *St. Lucas zou ontstaan zijn, toen Aug. LeGras geweigerd werd op een tentoonstelling in Rotterdam, waarna van Kesteren in de kunstzaal van het Panorama ruimte bood voor gelijkgestemden.
- -bron:
- *Algemeen Handelsblad 08-05-1916 1916
·1882 - - - goedkeuring van de statuten bij Koninklijk Besluit
-- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam.
- <*31.07.1882>
- -bron:
- *Nederlandsche Staatscourant - 14-10-1882 1882 (bladzijde 8)
·1882 - - - vermelding Staatscourant
-- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam.
- <*14.10.1882>
- -bron:
- *Nederlandsche Staatscourant - 14-10-1882 1882 (bladzijde 8)
·1891 - - - toegankelijk voor beeldende kunstenaars
- de sociëteit wordt omgedoopt tot een kunstenaarsvereniging.
-- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam.
- <*1891>
·1945 - - - onder curatele gesteld
-- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam.
- <*1945>
- *Begin juli 1945 werden Arti et Amicitiae, Sint Lucas, De Brug, De Onafhankelijken en de Maatschappij Rembrandt onder beheer gesteld en hun besturen afgezet door de Ereraad voor de Beeldende Kunsten
- *Voor alle verenigingen stelde het Militair Gezag vervangende besturen in, waarvan de leden waren voorgedragen door de Federatie.
- -bron:
- *Kunstenaars van de Kultuurkamer: Geschiedenis en herinnering 2014 (bladzijde 237)

Ontstaan/opgericht:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overgegaan in:

·Hollandsche Kunstenaarskring vanaf 1915

Opmerking:

·1907: 514 leden
·1908: 528 leden
·1940: 230 werkende leden

Categorie:

·kunstenaarsorganisatie

Activiteiten (betrokken bij gebeurtenis):

·1911 - -
- Federatie van Nederlandsche Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen- oprichtingsvergadering - 19.01.1911
·1927 - -
- - Sint Lucasprijs- ontstaan - 1927
·1931 - -
- Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen- oprichting - 15.01.1931
·1936 - -
- Stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars- oprichting - 14.08.1936

Activiteiten (personen jaarvolgorde):

·1995 - - H.K. (Harry) van Vondel.

Activiteiten (personen op naam):

·» -- H.K. (Harry) van Vondel.

Uitgever van:

·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas : elfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan

Meer informatie...

Aangesloten bij:

·Stichting Samenwerkende Amsterdamse Kunstenaarsverenigingen
·Federatie van Nederlandsche Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen van voor 1918

Leden (jaarvolgorde):

·1900 - - Agnieta Cornelia (Agnieta) Gijswijt.
·1900 - - J. (Johan) Legner.
·1901 - - J. (Jaap) Dooyewaard.
·1905 - - Johannes Albertus [jr.] Hesterman.
·1905 - - L.J. (Louis) Vreugde.
·1906 - - Marie Engelina (Marie) van Regteren Altena.
·1906 - - J. (Jacques) van Mourik.

Meer informatie...

Leden (naamvolgorde):

·Aalst, Kees van
·Agema, Harry
·Albers, Ton
·Ames, Henk
·Bemmel, Willem van
·Boessen, Mathieu
·Bogaerts, Jan

Meer informatie...

Presentaties (als deelnemer):

·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas, 11e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  

Meer informatie...

Groepspresentaties (als organisator):

·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas, 11e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas, 12e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Vermeld in:

·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1901 - - Vereeniging Sint Lucas : elfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1902 - - Vereeniging Sint Lucas : twaalfde jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan

Meer informatie...
ARTindex