Documentatie van
Beeldende Kunst in Limburg

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jonas, H. (Harie);

Bronnen:

·het gebed van den kunstenaar naar schilderijen van Henri Jonas
·1912 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en een afzonderlijke afdeeling zelfportret door leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 27e tentoonstelling van schilderijen, grafische werken en beeldhouwwerken door leden der vereeniging
·1921 - - De Onafhankelijken: XVIe tentoonstelling
·1922 - - De Onafhankelijken
·1924 - - Catalogus der 2e Zuidelijke Tentoonstelling van Beeldende Kunst, omvattende werk van kunstenaars uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg
·1928 - - De moderne houtsnede in Nederland
·1930 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen
·1932 - - tentoonstelling van Hedendaagsche kerkelijke kunst
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1936 - - Tentoonstelling van Limburgse Kunst
·1937 - - Hedendaagsche Limburgsche Kunst (-> bladzijde 21)
·1938 - - Limburgsche Kunsttentoonstelling 1938
·1939 - - Onze kunst van heden
·1939 - - Tweejaarlijksche tentoonstelling van hedendaagsche religieuze kunst
·1945 - - Het Gebed van den Kunstenaar
·1945 - - Harry Koolen en Henry Jonas
·1946 - - Henri Jonas
·1946 - - De oude appelboom
·1947 - - Palet in het Zuiden
·1948 - - Limburgse kunst
·1949 - - Limburgse Beeldende Kunstenaars
·1950 - - Stichting Limburgs Kunstbezit
·1953 - - Kunstenaars zien Maastricht
·1953 - - Honderd jaar religieuze kunst in Nederland (1853 - 1953)
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1955 - - Balans der moderne Limburgse wand- en glasschilderkunst
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1958 - - Catalogus van schilderijen en beeldhouwwerken
·1960 - - Opgang van de schilderkunst in Zuid-Limburg; circa 1880 -1930
·1960 - - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh
·1966 - - Stadsacademie 40 jaar
·1967 - - Catalogus tentoonstelling Henri Jonas en Charles Eyck
·1968 - - H. Jonas
·1968 - - The Expressionists
·1968 - - Jonas
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1970 - - Moderne Kunst - keuze uit het Frans Hals Museum
·1970 - - Museum Dinghuis Deurne
·1972 - - Bonnefantenmuseum
·1975 - - Rob Graafland
·1975 - - Kunst in Heerlen
·1976 - - Schilderslexicon
·1976 - - 75 jaar Kunst in Limburg
·1977 - - Leven van Henri Jonas
·1979 - - Bonnefantenmuseum [op bezoek] in Heerlen
·1980 - - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940
·1980 - - Schilderen in Zuid - Limburg
·1980 - - Artistiek reveil in Zuid - Limburg
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1982 - - Limburgse Schilders
·1983 - - Cultureel Centrum Venlo 1965-1983 een terugblik
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1985 - - Kerkrade Beeldenstad
·1985 - - Illustere wand Dl.1
·1987 - - Stichting Limburgs Kunstbezit, Kollektie 1951 - 1987
·1987 - - Stichting Limburgs Kunstbezit
·1989 - - Glas in Lood in Nederland 1817-1968


- afbeelding voorkant
  
·1989 - - Limburg
·1989 - - Kunstcollectie PLEM; een selectie uit het bezit van de NV Provinciale Limburgse Elektriciteits - Maatschappij
·1990 - - Het nieuwe Limburg
·1991 - - Henri Jonas (1878 - 1944)
·1991 - - Mathias Kemp, een leven voor Limburg
·1991 - - Gids voor de monumentale glaskunst in Limburg
  
·1992 - - Alexandre A.M. Stols : 1900 - 1973, uitgever / typograaf, een documentatie
·1993 - - Bedrijf in beeld
·1995 - - Gezicht van Maastricht [film]
·1995 - - Gezicht van Maastricht
·1996 - - Jonas
·1996 - - Schoonheid in devotie : katholieke avant-garde in de religieuze kunst en de strijd tegen de wansmaak
·1998 - - WJ Rozendaal (1899 - 1971)
·1999 - - Hedendaagsche Limburgsche Kunst (Haags Gemeentemuseum 1937)
·1999 - - Kunst uit Limburg herzien
·1999 - - Beeldend Kunstenaars in Limburg, 1930 - 1940
·2000 - - Limburgs Museum: 14/9/2000
·2002 - - Van Cuypers tot Dibbets
·2002 - - DSM Art Collection
·2007 - - 57 Limburgse beeldend kunstenaars, bijeengebracht in Valkenburg aan de Geul
·s.a. - - documentatie Kultureel Sentrum Tilburg
ARTindex