Documentatie van
Beeldende Kunst in Limburg

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan, 1906

Categorie:

·groepstentoonstelling
·jubileumtentoonstelling (van organisatie):
·ledententoonstelling

Begindatum:

·<*mei 1906>

Einddatum:

·<*juli 1906>

Organiserende instelling:

·Stedelijk Museum Amsterdam
·Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Plaats:

·Amsterdam (NL)

Deelnemende kunstenaar(s):

·Dooyewaard, Jaap
  
·Driesten, A.J. van
  
·Gijswijt, Agnieta
·Legner, Johan
·Mourik, Jacques van
  

Deelnemende organisaties/groep:

·Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Opmerkingen:

·ter gelegenheid van het 25 jarig jubileum
·De redactie veronderstelt, dat de deelnemers aan deze expositie tevens ingeschreven waren als lid van Sint Lucas

Bronnen:

·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
ARTindex