Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

De levens en werken der Hollandsche etc.. aanhangsel

d.d.:

·1857-1864

Opgenomen in:

·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  

Activiteiten van:

·1553 - -
- C. (Cornelis) Cort
- P. (Pieter [de oude]) Brueghel.
·1571 - -
- P. (Philips) Galle Roelantssone van Haerlem.
·1659 - -
- Aelbert Cuyp.
·1666 - - N. (Norbertus) Galle.
·1683 - - Johannes Haunaart.
·1861 - - Johann Wilhelm Kaiser.

Personen (vermeld in deze bron):

·Allard, Hugo
·Beest, Sybrand van
·Bie, Cornelis de
  
·Bilders, J.W.
  
·Blois, Abraham de
·Braamcamp, G.
·Bruijn, Johanna

Meer informatie...
ARTindex