Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan Sluijters

Bronnen:

·Nieuwe beweging; Nederlandse schilderkunst om 1910
·Leo Gestel en Jan Sluijters: 1905 - 1920
·1903 - - Vereeniging Sint Lucas : dertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Vereeniging Sint Lucas : veertiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken uitsluitend van leden der vereeniging
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas: 15e jaarlijksche tentoonstelling van leden der vereeniging
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1910 - - Vereeniging Sint-Lucas: twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas : een en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken der vereeniging
·1911 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging
·1911 - - Catalogus van de internationale tentoonstelling van moderne kunst : Moderne Kunst Kring
·1912 - - Moderne Kunstkring = Cercle de l'art moderne, catalogue des ouvrages de peintre, sculpture, dessin, gravure
·1912 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911
·1913 - - Erster Deutscher Herbstsalon (-> 28)


- pdf niet compleet
  
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas: twee en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1913 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne : catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1915 - - Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus van schilder- en beeldhouwwerken
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging
·1915 - - Catalogus der werken van Lodewijk Schelfhout, Piet Mondriaan, Jan Sluijters, Leo Gestel, le Fauconnier, J.C. van Epen, architect
·1915 - - Catalogus der internationale tentoonstelling van oorlogsprentkunst
·1916 - - Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus
·1917 - - Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus tentoonstelling
·1918 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1918
·1919 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1919
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "het kind" door leden der vereeniging
·1920 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1920
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1921 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen en studies, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "naakt" door leden der vereeniging
·1921 - - Hollandsche Kunstenaarskring [gevestigd te Amsterdam] : tentoonstelling 1921


- cover catalogus
  
·1921 - - Vereeniging "Sint Lucas" : dertigste jaarlijksche tentoonstelling
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1922 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1922
·1922 - - Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1921
·1923 - - Plasschaert; Korte Geschiedenis der Hollandse Schilderkunst vanaf de Haagsche School
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1923 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1923
·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1924 - - Hollandsche Kunstenaarskring : tentoonstelling 1924
·1924 - - Maandblad voor beeldende Kunsten 1:1924
·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring
·1926 - - Exposition Hollandaise : tableaux, aquarelles, dessins


- cover
  
·1927 - - Tentoonstelling Jan Sluijters
·1927 - - Catalogus van de 30ste tentoonstelling van de vereeniging van beeldende kunstenaars "De Onafhankelijken"
·1928 - - De Onafhankelijken
·1928 - - De Onafhankelijken, 32ste tentoonstelling
·1928 - - Catalogue du concours et de l'exposition d'art olympique
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst = Arts décoratifs modernes Hollandais = Modern Dutch applied arts = Modernes Holländisches Kunstgewerbe
·1929 - - Catalogus van de eeretentoonstelling van Erich Wichman en tijdgenooten
·1929 - - De Onafhankelijken
·1930 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1930 - - De Onafhankelijken : met invité's, Fransche en Belgische surrealisten
·1930 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring : catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen
·1930 - - Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1931 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen
·1931 - - Catalogus tentoonstelling van het levenswerk van Jan Sluyters
·1931 - - Sint Lucas Amsterdam, catalogus tentoonstelling
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1932 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
·1932 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring


- cover catalogus
  
·1932 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
·1933 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
·1933 - - De Onafhankelijken
·1933 - - Twintigste tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1933 - - Tentoonstelling van beeldhouwwerken, studies en reisschetsen
·1933 - - Het stilleven
·1934 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1934 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring
·1934 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1935 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1937 - - Thieme Becker XXXI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1937 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden en genodigden
·1938 - - Persoonlijkheden in het koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1938 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1938 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1939 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken
·1939 - - Sint Lucas, tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken
·1939 - - Contemporary Art : Golden Gate International Exposition, San Francisco, 1939
·1940 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring: catalogus 1940
·1940 - - Sint Lucas
·1940 - - Sint Lucas 1880-1940
·1941 - - De Hollandsche Kunstenaarskring
·1941 - - Sint Lucas [1]
·1941 - - Jan Sluijters
·1942 - - Catalogus tentoonstelling van 150 schilderijen, aquarellen enz. uit de verzameling H. Nijgh
·1942 - - Levende Nederlandsche Kunst
·1943 - - Najaarstentoonstelling
  
·1943 - - Sint Lucas
·1943 - - Sint Lucas
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1944 - - Voorjaarstentoonstelling 1944
·1944 - - Hedendaagsche Kunst: samengesteld uit aankoopen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten


- pdf
  
·1944 - - Sint Lucas
·1946 - - Acht grafische teekeningen
·1946 - - Holland Schildert
·1948 - - Amsterdamse schilders van nu
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1949 - - Hedendaagse Nederlandse Schilderkunst
·1949 - - In het zand gefixeerd : beschouwingen over Nederlandse beeldende kunstenaars
·1949 - - Sint Lucas : groepen-tentoonstelling, 2e groep : catalogus
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1949 - - Expressionisme : Van Gogh tot Picasso [geïllustreerd]
·1949 - - Stichting der Nederlandse Kunstschilders : groepstentoonstelling
·1951 - - Jan Sluijters. La joie de peindre
·1951 - - I Bienal do Museu de Arte Moderna de Sao Paulo
·1951 - - Nieuwe stromingen in de beeldende kunst
·1951 - - Jan Sluijters
·1951 - - Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden
·1952 - - Jan Sluyters
·1953 - - Tentoonstelling van werken van Jan Sluijters
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1955 - - De Keerkring 5 jaar
·1955 - - Jan Sluyters
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam
·1957 - - Europa 1907
·1958 - - Vollmer IV, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1958 - - van Romantiek tot Amsterdamse School
·1958 - - Jan Sluyters
·1958 - - Collection de tableaux modernes de P.A. Regnault
·1959 - - Peintres hollandais, belges, luxembourgeois : [expressionisme]
·1959 - - Verzameling Stedelijk van Abbe-museum
·1959 - - Moderne kunst in Nederland 1900-1914
·1959 - - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst : uit de eigen verzameling en uit bevriende particuliere collecties in Nederland
·1960 - - De Nederlandse schilderkunst sinds van Gogh
·1960 - - De verzameling : Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1960 - - Postzegelkunst
·1961 - - Kunst van heden in het Stedelijk
·1962 - - De Verzameling van Abbemuseum
·1962 - - Gemeentemuseum Den Haag; catalogus schilderijen afdeling moderne kunst
·1962 - - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Onafhankelijken
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1965 - - Vrij en gebonden
·1965 - - Tentoonstelling Vereniging "Sint Lucas"
·1966 - - Jan Sluijters
·1966 - - dagblad de Stem 1966-12-31
  
·1968 - - a history of the Dutch poster 1890-1960
·1968 - - The Expressionists
·1968 - - Het bloementhema in de schilderkunst
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - Gooise schilders
·1969 - - Verzameling R.J. Veendorp
·1970 - - Moderne Kunst - keuze uit het Frans Hals Museum
·1970 - - Keuze uit de verzameling van het Stedelijk Museum = Selection from the Stedelijk Museum collections = Choix des collections dus Stedelijk museum = Auswahl aus der Sammlungen des Stedelijk Museums
·1970 - - Keuze uit de verzameling van het Stedelijk Museum = Selection from the Stedelijk Museum collections = Choix des collections du Stedelijk Museum = Auswahl aus der Sammlungen des Stedelijk Museums
·1970 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1970 - - Museum Dinghuis Deurne
·1971 - - Supplement 1971 van de catalogus schilderijen, beeldhouwwerken, aquarellen en tekeningen
·1971 - - Arti juni 1971
·1972 - - Kunst van de 20e eeuw
·1973 - - Bergense School en tijdgenoten
·1974 - - Sint Lucas
·1975 - - Voorjaarstentoonstelling 1975
·1976 - - Collectie van Baaren
·1976 - - Schilderslexicon
·1977 - - De Fiets
·1977 - - Licht door kleur; Nederlandse luministen
·1978 - - Kunstenaren der Idee, symbolistische tendenzen in Nederland ca 1880-1930


- cover
  
·1978 - - De collectie moderne kunst van museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
·1979 - - Najaarstentoonstelling Fijnaut 1979
·1979 - - Volendammer Schilderboek
·1980 - - Vereniging Sint Lucas
·1981 - - Van Gogh tot Cobra: Nederlandse schilderkunst 1880 - 1950
·1981 - - Palet een boek gewijd aan de hedendaagsche Nederlandsche schilderkunst (heruitgave)
·1981 - - the Oxford companion to twentieth-century art
·1981 - - Jan Sluijters (1881 - 1957)
·1982 - - Van Abbemuseum Eindhoven
·1983 - - 100 jaar bekijks, 1883 - 1983 : een keuze uit de affiche-collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam = 100 years on view, 1883 - 1983 : a selection from the poster-collection of the Stedelijk Museum Amsterdam
·1983 - - Kunstmanifestatie '83; 32 galeries in de nieuwe kerk
·1984 - - Prikkels in beeld: over waarnemen en verbeelden
·1985 - - Veertig jaar verzamelen in het Stedelijk Museum Schiedam; 1945 - 1985: Hoogtepunten uit de schilderijen- en beeldenverzameling
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1985 - - Prix de Rome; 100 jaar 1884-1984
·1985 - - Sotheby's Amsterdam: Modern and Contemporary Art
·1986 - - Catalogus Moderne Kunst; Tien jaar aanwinsten, 1976 - 1986
·1987 - - Schip & Affiche
·1987 - - Stichting Limburgs Kunstbezit, Kollektie 1951 - 1987
·1987 - - Moderne Kunst in Nederland 1900-1914
·1987 - - 3/4 eeuw de Onafhankelijken
·1988 - - Christie's Amsterdam: Fine Modern and Contemporary Art; including a collection of Industrial Design
·1988 - - Van Alma tot Zadkine; particulier bezit uit de regio
·1989 - - Samenhang en contrasten: twintigste - eeuwse schilderkunst en sculptuur
·1989 - - Een Vereniging van ernstige Kunstenaars
·1990 - - 90 jaar Stedelijk Museum Schiedam
·1990 - - Nederlandse affiches vóór 1940
·1990 - - Een feest van kleur
·1991 - - Jan Sluyters en tijdgenoten
·1991 - - Moderne Kunst: 1870 - 1970
·1992 - - Onrust
·1993 - - Beeldend Nederland
·1994 - - Het naakt in de Nederlandse schilderkunst van de twintigste eeuw
·1994 - - Nederlandse kunst vanaf 1900
·1995 - - 'Goed modern werk': de collectie Regnault in het Stedelijk
·1995 - - Site for the future : a short history of the Amsterdam Stedelijk Museum, 1895-1995
·1995 - - Metz & Co : de creatieve jaren
·1995 - - Het huis van nu, waar de toekomst is : een kleine historie van het Stedelijk Museum Amsterdam 1895-1995
·1995 - - Van Appel tot Zadkine, 95 hoogtepunten uit de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam
·1996 - - Kijken is bekeken worden : uit de kelders van Het Stedelijk
·1997 - - Flemish and Dutch painting : from van Gogh, Ensor, Magritte, Mondrian to contemporary artists
·1997 - - MALEVICH - CoBrA - KOUNELLIS; Drawings from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam
·1999 - - De Jan Sluijters : schilder met verve
·1999 - - Singer Bulletin
·2000 - - Mens in beeld in de Nederlandse beeldhouwkunst van de twintigste eeuw
·2000 - - De passage : Vlaamse kunstenaars in Nederland 1914 - 1922
·2000 - - Dans!: De dans in Nederlandse collecties: 1880 - 1940
·2000 - - Figuraties 1900 - 2000 = Figurations 1900 - 2000
·2002 - - Van Abbemuseum: Het collectieboek
·2002 - - Christie's Twentieth Century Art, including Belgian art
·2003 - - Stad & Land : 19de-eeuwse meesterwerken uit het Stedelijk Museum = Town & Country : 19th century masterpieces from the Stedelijk Museum
·2004 - - Kunstschrift 2004 nr 5


- pdf
  
·2005 - - Favorieten van museum de fundatie
·2005 - - Leporello : een reis door de collectie, 1874 - 2004
·2005 - - Leporello : a trip through the collection, 1874 - 2004
·2005 - - Crossart: Van Gogh bis Beuys/Van Gogh tot Beuys
·2006 - - De onstuitbare verzamelaar J.F.S. Esser: Mondriaan, Breitner, Sluijters e.a.
·2006 - - Vriendschap: 75 jaar mecenaat in het Rijksmuseum Twenthe
·2006 - - Moderne kunst 1900 - 1955 uit de collectie van het Stedelijk Museum Alkmaar
·2007 - - Meesters en molens, Van Rembrandt tot Mondriaan
·2008 - - Black is beautiful, Rubens tot Dumas


- cover
  
·2008 - - Strip en kunst
·2009 - - 19th Century European Paintings and Modern & Contemporary Art
  
ARTindex