Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan Sluijters

Presentaties (solo):

·1916 - - Sluijters --
Larensche Kunsthandel
·1927 - - Jan Sluijters --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1927 - - Jan Sluijters --
Kunstzaal Carel van Lier Amsterdam
·1930 - - Jan Sluyters --
Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag
·1931 - - Jan Sluijters --
Stedelijk Museum Amsterdam
·1934 - - Jan Sluijters --
Kunstzalen Frans Buffa en Zonen Amsterdam
·1938 - - Jan Sluyters --
Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1941 - - Jan Sluyters --
Kunstkring Tilburg
·1941 - - Jan Sluijters --
Openbare Leeszaal Den Bosch
·1941 - - Jan Sluijters --
Gemeentemuseum Den Haag
  
·1950 - - Jan Sluijters --
Vereniging voor Beeldende Kunst Arnhem
·1951 - - Jan Sluyters --
Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden
·1951 - - Jan Sluyters la joie de peindre --
Stedelijk Museum Amsterdam
  
·1952 - - Jan Sluijters --
Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven
·1952 - - Jan Sluyters --
Gemeenschapshuis Amersfoort
·1953 - - Tentoonstelling van werken van Jan Sluijters --
Kunstmuseum Middelburg
·1955 - - Jan Sluyters --
De Waag Nijmegen, Stichting Nijmeegs Museum voor Beeldende Kunsten
·1957 - - Jan Sluijters --
Singer Museum Laren NH
·1958 - - Jan Sluyters --
·1958 - - Jan Sluyters --
Gemeentemuseum Helmond
·1958 - - Jan Sluyters --
Centraal Noordbrabants Museum Den Bosch
·1958 - - John Sluyters --
Cultureel Centrum De Beyerd Breda
·1958 - - Jan Sluyters --
Paleis-Raadhuis Tilburg, Stichting Kunstkring Tilburg
·1960 - - Jan Sluyters --
Institut Néerlandais Paris
·1966 - - Jan Sluijters --
Singer Museum Laren NH

Presentaties (overig):

·1903 - - Sint Lucas: 13e jaarlijksche tentoonstelling -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1904 - - Sint Lucas: 14e jaarlijksche tentoonstelling -
·1905 - - Vereeniging Sint Lucas, 15e jaarlijksche tentoonstelling -
·1906 - - Salon des Indépendants Paris - salon XXII -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan -
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen -
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging -
·1909 - - Piet Mondriaan, Cornelis Spoor, Jan Sluijters -
·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling -
·1910 - - 20e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging -
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (1), 21ste jaarlijksche tentoonstelling -
·1911 - - Internationale tentoonstelling van moderne kunst: Moderne Kunst Kring -
·1911 - - Vereeniging Sint Lucas (2) : tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafische kunsten en klein beeldhouwwerk van leden der vereeniging -
·1912 - - voorjaarstentoonstelling - teekeningen -
·1912 - - Internationale tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters: internationale tentoonstelling van hedendaagsche kunst -
·1912 - - Pictura Veluvensis -
·1912 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne: catalogue des ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure -
·1913 - - Vereeniging Sint Lucas, 22ste Jaarlijksche tentoonstelling -
·1913 - - Erster Deutscher Herbstsalon -
·1913 - - Moderne kunstkring = Cercle de l'art moderne: ouvrages de peinture, sculpture, dessin, gravure -
·1913 - - tentoonstelling aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk -
·1914 - - Kunstwerken door leden der maatschappij -
·1914 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1) : drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1914 - - Sint Lucas (2) -
·1915 - - Panama-Pacific International Exposition San Francisco - The Netherlands Section -
·1915 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1915 - - Lodewijk Schelfhout, Piet Mondriaan, Jan Sluijters, Leo Gestel, le Fauconnier, J.C. van Epen, architect -
·1915 - - Internationale tentoonstelling van oorlogsprentkunst -
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden -
·1916 - - Sluijters -
·1916 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1917 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1917 - - Vierjaarlijksche Tentoonstelling van werken Rotterdam -
·1917 - - de Branding -
·1918 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1919 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1920 - - Biennale XII (paviljoen) Venezia -
·1920 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1): negen en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1920 - - Vereeniging "Sint Lucas" (2). Tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerken en eene afzonderlijke afdeeling "het kind" door leden der vereeniging -
·1921 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1921 - - Sint Lucas: dertigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1921 - - Sint Lucas (2) -
·1922 - - Hollandsche Kunstenaarskring [waarin opgenomen retrospectieve tentoonstelling Piet Mondriaan] -
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1923 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1924 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum -
·1924 - - Portretten van kunstenaars -
·1924 - - Tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek en beeldhouwwerken ten bate van het Bob Rookerfonds -
·1925 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1926 - - Biennale XV (paviljoen) Venezia -
·1926 - - Nederlandsche stillevens -
·1926 - - Exposition Hollandaise: tableaux, aquarelles, dessins -
·1927 - - Jan Sluijters -
·1927 - - werk der leden -
·1927 - - De Onafhankelijken (1) -
·1927 - - Jan Sluijters -
·1928 - - Biennale XVI (paviljoen) Venezia -
·1928 - - De Onafhankelijken (1), 32e tentoonstelling -
·1928 - - Concours et exposition d'art olympique -
·1929 - - Erich Wichman en tijdgenooten -
·1929 - - De Onafhankelijken -
·1929 - - Moderne Nederlandsche toegepaste kunst -
·1930 - - Biennale XVII (paviljoen) Venezia -
·1930 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1930 - - Sint Lucas (1) -
·1930 - - Jan Sluyters -
·1930 - - De Onafhankelijken: met invité's, Fransche en Belgische surrealisten -
·1930 - - Sint Lucas (2) -
·1931 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1931 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schilderijen, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken -
·1931 - - Jan Sluijters -
·1932 - - Biennale XVIII (paviljoen) Venezia -
·1932 - - Honderd jaar Nederlandsche schilderkunst = Cent ans de peinture Néerlandaise -
·1932 - - Hollandsche Kunstenaarskring -
·1932 - - Sint Lucas (2) -
·1932 - - Tentoonstelling van Nederlandsche Levende Kunstenaars -
·1932 - - Sint Lucas (3) -
·1933 - - Het Stilleven -
·1933 - - De Onafhankelijken -
·1933 - - 20ste Hollandsche Kunstenaarskring -
·1933 - - Vereeniging Sint Lucas (1) : tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst- en beeldhouwwerken -
·1933 - - Nieuwen Schilders- en Beeldhouwerskring N.S.B. -
·1933 - - Nieuwen Schilders- en Beeldhouwerskring N.S.B. -
·1933 - - Beeldhouwwerken, studies en reisschetsen -
·1934 - - Jan Sluijters -
·1934 - - Sint Lucas -
·1934 - - Hollandsche Kunstenaarskring [1] -
·1934 - - Biennale XIX (paviljoen) Venezia -
·1934 - - Hollandsche Kunstenaarskring [2] -
·1935 - - werken door tijdgenooten -
·1935 - - Sint Lucas (1) -
·1936 - - Hedendaagsche Nederlandsche Kunst = Contemporary Dutch Art -
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936 -
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst -
·1937 - - Sint Lucas (1) -
·1938 - - Jan Sluyters -
·1938 - - Sint Lucas (1) -
·1938 - - Sint Lucas (2) -
·1939 - - Golden Gate International Exposition, Contemporary Art -
·1939 - - Noord-Brabantse schilder- en beeldhouwkunst -
·1939 - - Sint Lucas (1) -
·1939 - - Sint Lucas (2), tentoonstelling van schilderijen, aquarellen, teekeningen, pastellen, grafische kunst en beeldhouwwerken -
·1940 - - Tentoonstelling Hollandsche Kunstenaarskring -
·1940 - - Stillevens en Bloemen van dertig Schilders van Heden -
·1940 - - Biennale XXII (paviljoen) Venezia -
·1940 - - Sint Lucas 1880-1940 (50e tentoonstelling) -
·1940 - - Sint Lucas -
·1941 - - Jan Sluyters -
·1941 - - Jan Sluijters 60 jaar -
·1941 - - Sint Lucas (1) -
·1941 - - Jan Sluijters -
·1941 - - Jan Sluijters -
·1942 - - 150 schilderijen, aquarellen enz. (19e en 20e eeuw) uit de verzameling H. Nijgh -
·1943 - - Sint Lucas (1) -
·1943 - - najaarstentoonstelling Arti -
·1943 - - Sint Lucas (2) -
·1944 - - Sint Lucas -
·1944 - - Voorjaarstentoonstelling 1944 : schilderijen, etsen, teekeningen en beeldhouwwerken vervaardigd door leden der maatschappij -
·1944 - - Hedendaagsche Kunst: samengesteld uit aankoopen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten -
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst -
·1948 - - Amsterdamse schilders van nu -
·1949 - - Stichting der Nederlandse kunstschilders -
·1949 - - het expressionisme van Van Gogh tot Picasso -
·1949 - - Sint Lucas (2) -
·1950 - - Biennale XXV (paviljoen) Venezia -
·1950 - - Nieuwe stromingen in de beeldende kunst -
·1950 - - Amsterdamse schilders van nu -
·1950 - - Jan Sluijters -
·1951 - - Jan Sluyters -
·1951 - - I Bienal do Museu de Arte Moderna de Sao Paulo Holanda -
·1951 - - Jan Sluyters la joie de peindre -
·1952 - - Jan Sluijters -
·1952 - - Jan Sluyters -
·1953 - - Tentoonstelling van werken van Jan Sluijters -
·1954 - - Rekenschap: 1946-1954 door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst -
·1955 - - Nieuwe beweging Nederlandse schilderkunst rond 1910 -
·1955 - -
·1955 - - De Keerkring 5 jaar -
·1955 - - Nationale tentoonstelling 5 mei -
·1955 - - Jan Sluyters -
·1957 - - Europa 1907 -
·1957 - - Jan Sluijters -
·1957 - - Breitner tussen de schilders van Amsterdam -
·1958 - - Jan Sluyters -
·1958 - - Van Romantiek tot Amsterdamse School: schilderijen uit de collectie B. Geus v.d. Heuvel -
·1958 - - Jan Sluyters -
·1958 - - Jan Sluyters -
·1958 - - John Sluyters -
·1958 - - Jan Sluyters -
·1958 - - Peintres hollandais, belges, luxembourgeois: [expressionisme] -
·1959 - - Begijnhof Hasselt (B) -
·1959 - - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst -
·1960 - - De verzameling: Stedelijk Van Abbemuseum Eindhoven -
·1960 - - Jan Sluyters -
·1962 - - Jubileumtentoonstelling ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van De Onafhankelijken -
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 -
·1965 - - Sint Lucas [1] -
·1965 - - Vrij en gebonden -
·1966 - - Jan Sluijters -
·1966 - - Nederlandse Zelfportretten van van Gogh tot heden -
·1967 - - Nederlandse Zelfportretten van van Gogh tot heden -
·1968 - - Het bloementhema in de Schilderkunst -
·1969 - - Leo Gestel & Jan Sluijters -
·1970 - - Moderne kunst - keuze uit het Frans Hals Museum -
·1970 - - Nederlandse kunst -
·1973 - - Kasteel Deurne -
·1973 - - Het nieuwe wereldbeeld - het begin van de abstrakte kunst in Nederland, 1910-1925 -
·1974 - - Sint Lucas -
·1977 - - De Fiets -
·1978 - - Kunstenaren der idee -
·1980 - - Sint Lucas -
·1981 - - Van Gogh tot Cobra: Nederlandse Schilderkunst 1880 - 1950 -
·1983 - - 32 galeries in de Nieuwe Kerk -
·1983 - - 100 jaar bekijks, 1883 - 1983: een keuze uit de affiche-collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam -
·1987 - - 3/4 eeuw de Onafhankelijken -
·1991 - - Sluijters -
·1994 - - Couplet 3. Moniek Toebosch: installatie -
·1995 - - Van Appel tot Zadkine: 95 hoogtepunten uit de collectie van het Stedelijk Museum Schiedam -
·1995 - - 100 jaar Stedelijk Museum: momenten en incidenten uit de geschiedenis van het Stedelijk -
·1995 - - 'Goed, modern werk': overzicht van de hoogtepunten uit de collectie P.A. Regnault -
·1995 - - Metz & Co: de creatieve jaren -
·1996 - - Kijken is bekeken worden: Gerrit Komrij kiest uit de collectie van het Stedelijk -
·1997 - - Arte del Novocento, la Pittura fiaminga e olandese da Van Gogh, Ensor, Magritte, Mondrian a contemporanei -
·1997 - - Malevich - Cobra - Kounellis: drawings from the collection of the Stedelijk Museum Amsterdam -
·1999 - - Jan Sluijters - 100 schilderijen, een overzicht -
·2000 - - Mens in beeld in de Nederlandse beeldhouwkunst van de twintigste eeuw -
·2000 - - Figuraties -
·2000 - - De passage: Vlaamse kunstenaars in Nederland 1914 - 1922 -
·2000 - - Dans! -
·2002 - - Ik en de buitenwereld vlak bij huis -
·2003 - - Stad & land: Stedelijk Museum in de Nieuwe Kerk no. 2 -
·2004 - - Het lichaam blootgeven -
·2004 - - Fata Morgana. De verbeelding van het Oosten. Nederlandse orientalisten 1830-1930 -
·2005 - - Leporello: een reis door de collectie, 1874 - 2004 -
·2005 - - Alles werd anders -
·2006 - - Vriendschap! Kunstschatten uit Twents privé bezit -
·2007 - - Het lichaam blootgeven -
·2007 - - Meesters en molens (expositie Den Bosch) -
·2008 - - Black is Beautiful. Rubens tot Dumas -
·2015 - - Piet Boendermaker - Mecenas van de Bergense School -
ARTindex