Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Willem Maris

Bronnen:

·Les Maris : Jacob, Matthijs, Willem
·1870 - - Catalogus der schilder- en kunstwerken op de tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio (-> bladzijde 9)
·1889 - - Catalogue général officiel (1889) [Pays Bas]] (-> bladzijde 252)


- afbeelding voorkant
  
·1889 - - Nederlandsche Staatscourant - 30-11-1889 (-> bladzijde 2)
  
·1893 - - Peintres hollandais modernes : J. Israëls, J.M. et W. Maris, A. Mauve, J. Bosboom
·1894 - - Offizieller Katalog der Internationalen Kunst-Ausstellung des Vereins bildender Künstler Münchens (A.V.) "Secession" (-> appendix 'korrespondierende Mitglieder')
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1895
·1895 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas : 10e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken, uitsluitend van leden der vereeniging
·1902 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1902 - - Le Salon 1902 Bruxelles (-> 31)
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1904 - - Catalogus der keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam van 23 april tot 22 mei 1904
·1905 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1907 - - Les frères Maris (Jacob, Matthis, Wilhelm) = The brothers Maris
·1909 - - Catalogus van de tentoonstelling van kunstwerken in bruikleen afgestaan door den Heer A. Preyer aan het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1910 - - Tentoonstelling van schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1911 - - Catalogo della mostra di belle arti (-> 37)


- cover catalogus
  
·1912 - - Bosboom, Israëls, J. Maris, W. Maris, A. Mauve, Verzam. Preyers, 's Hage
·1913 - - L'arte mondiale a Roma nel 1911 (-> met afbeelding)
·1916 - - Tentoonstelling van de collectie A.S. van Wezel
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond : eerste tentoonstelling van kunstwerken uit het bezit der leden
·1922 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898-1923
·1924 - - Tentoonstelling van portretten van kunstenaars
·1924 - - Catalogus van schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum, behoorend aan en in bruikleen bij de gemeente Amsterdam
·1925 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van schetsen, studies, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1929 - - Thieme Becker XXIV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst : tentoonstelling van aquarellen
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Maris tentoonstelling
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865 : enkele voorgangers en tijdgenooten
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1938 - - Herdenkingstentoonstelling in Pulchri


- krantenartikel
  
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1945 - - Den Haag eert de Nederlandsche schilders van de 19e eeuw
·1946 - - Holland Schildert
·1947 - - van romantiek tot realisme
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst te Amsterdam
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1957 - - De Romantische School
·1963 - - 150 jaar Nederlandse Kunst; schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813-1963


- cover
  
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - De Haagse School; Deel 2
·1970 - - Stedelijk Museum Amsterdam
·1973 - - Moderne Kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst uit eigen collectie
·1976 - - Collectie van Baaren
·1978 - - De collectie moderne kunst van museum Boymans-van Beuningen Rotterdam
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
·1981 - - Schilders in Oosterbeek
·1983 - - De Haagse School, Hollandse meesters van de 19e eeuw
·1985 - - Hun laatste rustplaats
·1991 - - Maris : een kunstenaarsfamilie
·2002 - - Rijksmuseum Kunstkrant 4-2002


- tijdschrift
  
ARTindex