Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Willem Maris

Presentaties (solo):

·1910 - - schilderijen --
Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag

Presentaties (overig):

·1862 - - Tentoonstelling van Levende Meesters Rotterdam -
·1866 - - Exposition générale des Beaux Arts Bruxelles -
·1869 - - Exposition générale des Beaux Arts Bruxelles -
·1870 - - Tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio van schilder- en kunstwerken -
·1875 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1878 - - Exposition générale des Beaux Arts -
·1887 - - Les XX Bruxelles -
·1888 - - Tentoonstelling der Nederlandsche Etsclub -
·1889 - - Internationale Kunstausstellung München -
·1893 - - gebroeders Maris -
·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging -
·1895 - - 1. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Pitture Acqueforte Disegni Sala L -
·1895 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters -
·1897 - - De 'Vierjaarlijksche' Arnhem -
·1897 - - 2. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala V -
·1899 - - 3. Esposizione Internazionale d'Arte della Città di Venezia Olanda Sala H -
·1899 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam in den jare 1899 -
·1900 - - Vereeniging Sint Lucas, 10e Jaarlijksche Tentoonstelling -
·1901 - - Berliner Sezession -
·1902 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1902 - - le Salon, neuvième exposition -
·1903 - - 4e groepententoonstelling Pulchri -
·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters -
·1904 - - Keuze-tentoonstelling van aquarellen door Hollandsche meesters in de eerezaal van het Stedelijk Museum te Amsterdam -
·1905 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1907 - - 32e Tentoonstelling van Teekeningen Hollandsche Teeken-Maatschappij -
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 -
·1909 - - De collectie Preyer -
·1910 - - schilderijen -
·1910 - - Schilderijen en aquarellen gekozen uit de verzamelingen van bestuurderen der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1911 - - Exposizione Internazionale di Roma, Mostra di Belle Arti Sezione Olandese -
·1912 - - Bosboom, Israëls, J. Maris, W. Maris, A. Mauve, Verzam. Preyers, 's Hage -
·1916 - - Collectie A.S. van Wezel -
·1920 - - Nederlandsche Kunstkoopersbond -
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1923 - - Regeeringsjubileum 1898 - 1923: tentoonstelling van Nederlandsche beeldende kunstenaars -
·1924 - - Schilderijen, teekeningen en beeldhouwwerken in het Stedelijk Museum -
·1924 - - Portretten van kunstenaars -
·1925 - - tentoonstelling van schetsen, studies, teekeningen, aquarellen, pastellen, grafische kunstwerken en beeldhouwwerken, waaraan t.g.v. het 650-jarig bestaan van Amsterdam als stad een bijzondere afdeeling "het Amsterdamsch stadsgezicht" is toegevoegd -
·1934 - - Zestig-jarig bestaan der Vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst -
·1936 - - Maris tentoonstelling -
·1938 - - Biennale XXI (centraal paviljoen) Venezia -
·1938 - - terugblik op 40 jaar schilderkunst -
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865: voorgangers en tijdgenoten -
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring -
·1942 - - familie Maris -
·1945 - - Schilderkundig Genootschap Pulchri Studio Den Haag -
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst -
·1948 - - Vincent van Gogh en zijn Nederlandse tijdgenoten -
·1952 - - Nederlandse Impressionisten: Haagse- en Amsterdamse School -
·1957 - - schilderijen uit de romantische school -
·1963 - - 150 jaar Nederlandse kunst: schilderijen, beelden, tekeningen, grafiek 1813 - 1963 -
·1973 - - Moderne kunst van toen in het Stedelijk van nu: 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst -
·1991 - - Maris: een kunstenaarsfamilie -
·1991 - - Een kunstenaarsfamilie: Maris -
·1997 - - De Haagse School; een groots overzicht -
·2002 - - Tekenen met water -
·2004 - - De 19e eeuw op zijn mooist. Rijksmuseum aan de Merwede -
·2005 - - de Romantiek en de Haagse School -
·2005 - - Alles werd anders -
·2007 - - Max Liebermann en zijn Nederlandse kunstenaarsvrienden -
·2008 - - Hollandse luchten -
·2008 - - De Gebroeders Maris en de Haagse School -
ARTindex