Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Willem Antonie van Deventer

Presentaties (overig):

·1846 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken enz. Rotterdam -
·1855 - - Exposition universelle des Beaux-arts - Pays-Bas -
·1857 - - Tentoonstelling van schilder- en kunstwerken van levende meesters te 's Gravenhage -
·1858 - - Tentoonstelling van schilder- en andere kunstwerken van levende meesters -
·1859 - - Schilder- en andere kunstwerken van levende meesters -
·1862 - - Tentoonstelling van Levende Meesters Rotterdam -
·1870 - - Tentoonstelling te houden door het Genootschap Pulchri Studio van schilder- en kunstwerken -
·1873 - - Weltausstellung in Wien -
·1876 - - Wereldtentoonstelling Philadelphia -
·1884 - - teekeningen van het Koninklijk Genootschap van Nederlandsche Aquarellisten -
·1893 - - Tentoonstelling van kunstwerken van Levende Meesters te 's Gravenhage -
·1895 - - Schilderijen, teekeningen en beelden bijeengebracht door de Vereeniging -
·1897 - - tentoonstelling van schilderijen van overleden meesters (werkende leden) -
·1902 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1905 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum bijeengebracht door de Vereeniging tot het vormen van een openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1922 - - Schilderijen, teekeningen en beelden in het Stedelijk Museum en andere gemeentegebouwen bijeengebracht door de vereeniging tot het vormen van eene openbare verzameling van hedendaagsche kunst te Amsterdam -
·1938 - - Teekeningen: keuze uit aanwinsten 1932-1937 -
·1938 - - Gerard Bilders 1838-1865: voorgangers en tijdgenoten -
·1948 - - De verzameling van de vereeniging tot het vormen van eene openbare Verzameling van Hedendaagsche Kunst -
·1963 - - Fodor 100 jaar -
ARTindex