Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Frederik Hendrik Abbing

Bronnen:

·Kroniek van Kunst en Kultuur
·Kroniek van Kunst en Kultuur 15:1955
·1933 - - De Onafhankelijken
·1933 - - Kunst S.O.S. : crisistentoonstelling van schilderijen, teekeningen, grafiek, beeldhouwwerken enz.
·1934 - - De Onafhankelijken
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1935 - - De Onafhankelijken
·1936 - - De Onafhankelijken
·1937 - - De Onafhankelijken 1912-1937
·1938 - - Tentoonstelling De Onafhankelijken Holland-Frankrijk = Exposition des Indépendants Hollandais-Français
·1938 - - De Onafhankelijken : catalogus
·1939 - - Onze kunst van heden
·1939 - - De Onafhankelijken
·1939 - - De Onafhankelijken
·1940 - - De Onafhankelijken : najaarstentoonstelling 1940
·1940 - - De Onafhankelijken : voorjaarstentoonstelling 1940
·1941 - - De Onafhankelijken : voorjaarstentoonstelling 1941
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1946 - - Hollandsche Aquarellistenkring
·1948 - - Hollandse Aquarellistenkring met Franse invité's
·1948 - - Amsterdamse schilders van nu
·1951 - - Verslag over het jaar 1950 en naamlijst der leden
·1953 - - Vollmer I, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1953 - - Aquarel Benelux : Hollandse Aquarellistenkring
·1954 - - Nederlandse Kring van Tekenaars
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1956 - - Nederlandse kring van tekenaars
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1961 - - Vollmer V, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1963 - - Portretten van Nederlandse Beeldende Kunstenaars = Portraits of Dutch painters and other artists of the Low Countries, specimen of an Iconography
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1971 - - 25 jaar Hollandse Aquarellistenkring
·1989 - - Glas in Lood in Nederland 1817-1968


- afbeelding voorkant
  
·1992 - - AKL I, Allgemeines Künstlerlexikon
·1993 - - Beeldend Nederland
ARTindex