Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Jan van Goyen

Bronnen:

·1729 - - De levensbeschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen - III
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1862 - - Biographisch Woordenboek der Nederlanden VII (-> 327)
·1879 - - Die Monogrammisten [V]
·1906 - - Rembrandt-Hulde te Leiden (-> bladzijde 8)
·1921 - - Thieme Becker XIV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1927 - - Catalogue of the pictures etc. in the Rijksmuseum at Amsterdam
·1934 - - Catalogus der schilderijen - pastels - miniaturen - aquarellen
·1935 - - Teekeningen van oude meesters behoorende tot de verzameling van mr. Chr.P. van Eeghen : achtste tentoonstelling in het Museum Fodor
·1938 - - Teekeningen : keuze uit aanwinsten 1932-1937 : dertiende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1943 - - De groote schouburgh der Nederlantsche konstschilders en schilderessen [1943 deel I]
·1949 - - Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, ca, 1450-1700, 15 delen
·1963 - - Keuze van tekeningen
·1977 - - Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht in de 17e eeuw
·1984 - - Museum van de suppoost
·1986 - - Gelderland in beeld: schilderijen en tekeningen 17de - 19de eeuw
·1986 - - Zilver, Gelderland in beeld: Schilderijen en tekeningen uit de 17e - 19e eeuw en het Magisch Realisme en tijdgenoten
·1989 - - de verzameling van mr. Carel Vosmaer
·1989 - - Handbuch der Monogramme in der europäischen Graphik vom 15. bis zum 18. Jahrhundert
·1989 - - Handbuch der Monogramme in der europäischen Graphik vom 15. bis zum 18. Jahrhundert Band II
·1993 - - Vijf eeuwen landschap


- omslag catalogus
  
·1996 - - Alles onder machtige luchten
·2004 - - Anblick/Ausblick: Das Museum Kurhaus Kleve
·2006 - - Vriendschap: 75 jaar mecenaat in het Rijksmuseum Twenthe
·2007 - - Tekeningen uit Nederlands Gouden Eeuw in de verzameling van Jean de Grez
·2007 - - Meesters en molens, Van Rembrandt tot Mondriaan
·2008 - - De Gouden Eeuw begint in Haarlem
·2008 - - 125
·2008 - - Gezicht op Dordrecht (-> 3)
  
·2015 - - Meisterzeichnungen, 100 Jahre Grafische Sammlung (-> 66)
·2018 - - Water, Wind, and Waves: Marine Paintings from the Dutch Golden Age
  
ARTindex