Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

P.W. van de Weijer Utrecht

Drukker van:

·1852 - - Astrea, maandschrift voor schoone kunst, wetenschap en letteren
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
ARTindex