Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Vliet, G. (Gerard) van;

Geboortegegevens:

·1880 - - - geboren
- 10.12.1880
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1972 - - - overleden
- 03.02.1972
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Naamsvarianten (zie ook):

·Gerardus Johannes Jacobus van Vliet

Adres:

·Nassaukade 154, Amsterdam omstr. 1911

Afbeelding:

·


- <*1921>
  

Professie:

·etser
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
materiaal: aquarel; krijt; olieverf; pastel
onderwerp: architectuur; boerderijen; Franse landschappen; stadsgezichten

Verblijf:

·London (Greater London)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1911 tot na 1968

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1901 - - Ordre de la Légion d'Honneur (officier)

Opleiding:

· kunstvorming
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: G. (Gerard) van Vliet
·1900 - - kunstopleiding
- 1900 tot 1902
- opleiding: Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers Amsterdam
- leerling: G. (Gerard) van Vliet
·docent: J.D. Huibers
·docent: W.B.G. Molkenboer

- bron over opleiding:
- Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen vermoedelijk 1906

Gaf les aan:

·Müller, Bertha Augusta Petronella Paulina (Bertha).

Lid van / ingeschreven bij:

·1903 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- G. (Gerard) van Vliet
- (als)

- gewoon lid
- Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
- <*1903>
- Bron:

- Verslag en naamlijst der leden over het jaar 1911 1912
·1906 - - lidmaatschap van een kunstenaarsorganisatie
- G. (Gerard) van Vliet
- (als)

- werkend lid
- Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
- <*voor 1906> <->
- <*na 1944>
- Bron:

- 17e jaarlijksche, 1907
- 18e jaarlijksche, 1908
- 19e jaarlijksche, 1909
- 20e jaarlijksche, 1910
- Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan 1906
- Sint Lucas 1944
- Sint Lucas 1880-1940 1940
- Vereeniging "Sint Lucas": drie en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging 1914
- Vereeniging "Sint Lucas": tentoonstelling van aquarellen, teekeningen, grafisch en beeldhouwwerk door leden der vereeniging vermoedelijk 1914
·1938 - - lidmaatschap van een kunstgenootschap
- G. (Gerard) van Vliet
- (als)

- lid-kunstenaar
- Maatschappij Rembrandt
- <*voor 1938> <->
- <*na 1941>
- Bron:

- Catalogus der tentoonstelling van de Maatschappij "Rembrandt" 1938
- Maatschappij Rembrandt vermoedelijk 1941

Activiteiten (algemeen/overig):

·1915 - - commissiewerk

-

-
- tweede Amsterdamsch kunstenaarsfeest
- E. (Evert) Brester
- A. (Arnout) Colnot
- Henri Engelen
- W. (Wenzel) Frankemölle
- M. (Max) van Gelder
- Gerrit Willem Knap
- P.W. de Koning
- Simon Willem (Simon) Maris Wzn.
- Jan Petrus (Jan) Ponstijn
- S. (Sipke) van der Schaar
- A. (Arthur) Verbeeck
- G. (Gerard) van Vliet
- Hendrik Willem Nicolaas (Hendrik) Volmar
- N.H. Wolf
- (als)

- commissieleden
- Weekblad de Kunst
- <*15.01.1915>
- thema: De leden van de feestcommissie bijeen
 

Activiteiten (als bestuurder):

·1943 - - bestuurswerk
- G. (Gerard) van Vliet
- (als)
- secretaris
- Maatschappij Rembrandt
- <*voor 1943>
- Bron:

- Maatschappij Rembrandt (bladzijde 6).
·1968 - - bestuurswerk
- G. (Gerard) van Vliet
- (als)
- 2e secretaris
- Nederlands Kunstenaars Genootschap
- <*omstr. 1968>

Objecten:

·onbekende titel
· (Stedelijk Museum Amsterdam)
·album
· (Koninklijke Verzamelingen)

In collectie:

·Kunsthandel Gebroeders Koch Amsterdam

Presentaties (solo):

·1916 - - Gerard van Vliet --
Gerbrands Kunsthandel Utrecht
·1930 - - Gerard van Vliet --
Stedelijk Museum Amsterdam

Presentaties (overige presentaties):

·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters - Stedelijk Museum Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1906 - - Jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen - Stedelijk Museum Amsterdam
·1907 - - 17e jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
  
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters, in 1907 - Stedelijk Museum Amsterdam
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1909 - - Vereeniging Sint Lucas, 19de jaarlijksche tentoonstelling - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Sint Lucas Amsterdam

Meer informatie...

Bronnen:

·1903 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters te Amsterdam 1903
·1906 - - Catalogus der jubileumtentoonstelling van werken van oudleerlingen der beide museumscholen
·1906 - - Catalogus van de jubileumtentoonsteling der vereeniging "Sint Lucas", ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan
·1907 - - Stedelijke tentoonstelling van kunstwerken van levende meesters
·1907 - - Catalogus van de zeventiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging [Sint Lucas] in het Stedelijk Museum te Amsterdam
·1908 - - 18e jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging
·1909 - - Vereeniging "Sint Lucas" : negentiende jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken van leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex