Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Douwe de Hoop

Geboortegegevens:

·1800 - - - geboren
- 24.03.1800
- Workum (Gemeente Nijefurd)

Overlijdensgegevens:

·1830 - - - overleden
- 27.10.1830
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0011.htm#2277

Professie:

·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
materiaal: krijt
onderwerp: figuren; genretaferelen; historische voorstellingen; portret; stillevens

Verblijf:

·Workum (Gemeente Nijefurd)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van 1818 tot na 1824

Beurzen/prijzen (toegekend):

·1821 - - Prijs van het Amsterdams genootschap Felix Meritis
·1826 - - Prijs [KAvBK Amsterdam] (loffelijke melding)
·1826 - - Prijs [KAvBK Amsterdam] (getuigschrift, groote zilveren medaille)

Opleiding:

·- docent: Joost (Joseph) Zeeman
- leerling: D. (Douwe) de Hoop
- vakgebied: tekenen
·- docent: C. (Cornelis) Kruseman
- leerling: D. (Douwe) de Hoop
- vakgebied: schilderen
·1826 - - kunstvorming
- voor 1826
- opleiding: Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: D. (Douwe) de Hoop
- vakgebied: historie
- opmerkingen:
- betreft de 1e klasse van de Kon. Academie, historie, 2de rang
- bron over opleiding:
- Algemeene Konst- en Letter-bode voor het jaar 1826, II deel 1826 (331)

Gaf les aan:

·Kiers, P. (Petrus).

Objecten:

·Rural inn by candlelight
· (Teylers Museum Haarlem)

Presentaties (overig):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters -
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam -

Bronnen:

·1822 - - Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (-> 10, 26)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1924 - - Thieme Becker XVII - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1980 - - Paintings in the Dutch Museums
·1981 - - Lexicon Nederlandse beeldende Kunstenaars 1750-1880
ARTindex