Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Titus Jules Gerhard Carl Leeser

Bronnen:

·1933 - - De kunst in nood vijfde deel
·1935 - - Reclamekunst
·1938 - - Tentoonstelling van werken der leden van de "Nederlandse Kring van Beeldhouwers"
·1939 - - Onze kunst van heden
·1941 - - Jubileumtentoonstelling Haagsche Kunstkring 1891-1941
·1941 - - Tentoonstelling van werken der leden van den "Nederlandsche Kring van Beeldhouwers"


- cover catalogus
  
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Nederlandsche Kring van Beeldhouwers : Prijsvraag Renesse, tentoonstelling van ontwerpen voor monumenten
·1949 - - Beeldhouwers exposeren : tentoonstelling Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Vakgroep Beeldhouwers in de Nederlandse Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars
·1949 - - Sonsbeek '49


- cover
  
·1950 - - Nederlandse kring van beeldhouwers
·1951 - - Nederlandse Beeldhouwkunst
·1952 - - Nederlandse Beeldhouwers
·1952 - - Sonsbeek
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1956 - - Vollmer III, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1959 - - Portrettisten; Nederlandse kunstenaars van nu
·1960 - - Contour 1960


- cover
  
·1960 - - De Grafische : grafiek en beeldhouwwerk
·1963 - - Beeldhouwkunst 1813-1963 in Nederland
·1966 - - Actie ton d'r op : televisie-veiling van kunstwerken, ter beschikking gesteld door meer dan honderd kunstenaars, ten bate van de slachtoffers van apartheid in Zuid-Afrika
·1966 - - Sonsbeek '66
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - Nederlandse Kring van Beeldhouwers
·1970 - - Museum Dinghuis Deurne
·1972 - - Kunst van de 20e eeuw
·1973 - - Beeldende Kunst uit Overijssel 1973
·1980 - - Beeldende Kunst uit Overijssel 1980
·1985 - - Vrije kunst in een onvrije tijd: Beeldende kunst in de periode 1940 - '45
·1985 - - Beeldende Kunst Overijssel 1985
·1991 - - De torso in Nederland: Ontwikkeling van de torso vanaf Rodin tot heden
·1992 - - Overlijdensberichtenverzameling van Artindex
·1993 - - Beeldend Nederland
·1999 - - Beelden, landschap en natuur: Een wandeling door de tuin van kasteel Het Nijenhuis
·2000 - - Mens in beeld in de Nederlandse beeldhouwkunst van de twintigste eeuw
ARTindex