Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Arend Hendriks

Bronnen:

·1926 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche kunstenaren De Brug


- cover catalogus
  
·1927 - - Nederlandsche Prentkunst sedert 1900 etsen en gravures 2e uitgave
·1927 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche kunstenaren De Brug
·1928 - - De Brug : vereeniging van Nederlandsche beeldende kunstenaren
·1929 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de Vereeniging van Nederlandsche beeldende kunstenaren "De Brug"
·1931 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de Vereeniging van Nederlandsche beeldende kunstenaren "De Brug"
·1932 - - Tentoonstelling van kunstwerken van levende Nederlandsche meesters
·1933 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken, tentoongesteld door de Vereniging van Nederlandsche kunstenaren "De Brug"
·1933 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1934 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche beeldende kunstenaren "De Brug"
·1935 - - Catalogus van schilderijen, beeldhouwwerken, teekeningen en grafische werken tentoongesteld door de vereeniging van Nederlandsche beeldende kunstenaren "De Brug"
·1935 - - van Hall I; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst I
·1936 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden
·1936 - - Algemeene Nederlandsche kunsttentoonstelling 1936
·1937 - - Vereeniging tot bevordering der grafische kunst : catalogus van de tentoonstelling van werken der leden en genodigden
·1938 - - De academie van 's Gravenhage en haar plaats in de kunst van ons land : gedenkboek van de Academie van beeldende kunsten bij de voltooiing van het nieuwe gebouw, 1682-1937 (-> afb. 109 lerarenteam, blad 22 )


- pdf Nederlands
  
·1938 - - Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst : tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen der leden
·1938 - - Biographisch Woordenboek van Noordnederlandse Graveurs
·1939 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1939 - - Onze kunst van heden
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1940 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1941 - - Catalogus der werken op de tentoonstelling van grafische kunst en tekeningen door leden van de Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst
·1944 - - Hedendaagsche Kunst: samengesteld uit aankoopen van het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten


- pdf
  
·1944 - - Lexicon van Nederlandse schilders en beeldhouwers 1870-1940
·1946 - - Holland Schildert
·1949 - - Nederlandse Kring van Grafici en Tekenaars
·1949 - - van Hall II; Repertorium Geschiedenis Ned. Schilder- en Graveerkunst II
·1952 - - jubileumtentoonstelling veertig jaar "de Grafische"
·1953 - - De Brug: vereniging van beeldende kunstenaars
·1954 - - Rekenschap door het Rijk verworven hedendaagse beeldende kunst 1946-1954
·1954 - - Tweehonderd Nederlandse Grafische Kunstenaars sedert het eind der 19e eeuw
·1955 - - Vollmer II, Algemeines Lexicon der bildende Künstler des XX Jahrhundert
·1969 - - La gravure originale néerlandaise au 20e siècle
·1969 - - Nederlandse grafiek van deze eeuw (1)
·1969 - - Verzameling R.J. Veendorp
·1969 - - Lexicon Nederlandse Beeldende Kunstenaars 1750-1950
·1969 - - Arte gráfico holandés del siglo XX (1 parte)
·1970 - - Moderne Kunst - keuze uit het Frans Hals Museum
·1976 - - Schilderslexicon
·1983 - - 301 Lithoos 1802-1981
·1993 - - Beeldend Nederland
ARTindex