Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Wijbrand Hendriks

Geboortegegevens:

·1744 - - - geboren
- 20.06.1744
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- -bron:
- *Tekenleden van de Academie der Tekenkunst te Amsterdam Ao 1765 s.d.
·1744 - - - geboren
- 24.06.1744
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- *We zien ook Haarlem vermeld als geboorteplaats
- -bron:
- * van Riemsdijk, 1927

Overlijdensgegevens:

·1831 - - - overleden
- 28.01.1831
- Haarlem (Gemeente Haarlem)

Adres:

·Teylers Fundatiehuis, Haarlem 1786-1819
·Klein Heiligland, Haarlem van voor 1799

Web:

·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0011.htm#2105
·http://www.dbnl.org/tekst/kram011leve01_01/kram011leve01_01_0038.htm#6593

Afbeelding:

·


- © Dordrechts Museum Dordrecht
- zelfportret met Jacob de Vos
  
·


- © Frans Hals Museum Haarlem
- zelfportret
- <*1807>
  

Signatuur:

·

- vermeld in:
- Schmidt-Degener, 1934
=
  

Professie:

·conservator
·etser
·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen:
materiaal: olieverf; pen/aquarel
onderwerp: binnenhuistaferelen; bloemstillevens; boereninterieurs; Haarlemse stadsgezichten; landschappen met figuren; landschappen met vee; portret; stadsgezichten; stillevens
stijl: realisme
·grafiek:
techniek: etstechniek

Studiereizen:

·België 1775
·England (Groot-Brittannië) 1775

Verblijf:

·Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
·Haarlem (Gemeente Haarlem) van voor 1776
·Ede GLD (Gemeente Ede) tussen 1783 en 1786
·Nijkerk GLD (Gemeente Nijkerk) tussen 1783 en 1786
·Haarlem (Gemeente Haarlem) van 1786 tot na 1822

Opleiding:

·1765 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1765 tot september 1769
- opleiding: Stads Teekenakademie Amsterdam
- leerling: W. (Wijbrand) Hendriks
- plaats: Amsterdam (Gemeente Amsterdam)
- bron over opleiding:
- Tekenleden van de Academie der Tekenkunst te Amsterdam Ao 1765 s.d.
-


- © Stadsarchief Amsterdam
- pdf Nederlands
- bladzijde uit het naamregister van de tekenleden van de Tekenaccademie
  
·1770 - - kunstopleiding (onderwijs)
- 1770
- opleiding: Stads Teekenakademie Amsterdam
- leerling: W. (Wijbrand) Hendriks
- bron over opleiding:
- Tekenleden van de Academie der Tekenkunst te Amsterdam Ao 1765 s.d.
-


- © Stadsarchief Amsterdam
- pdf Nederlands
- bladzijde uit het naamregister van de tekenleden van de Tekenaccademie
  
·s.d. - - atelieropleiding
- docent: B. (Bernardus) Vos
- leerling: W. (Wijbrand) Hendriks
- bron over opleiding:
- Tekenleden van de Academie der Tekenkunst te Amsterdam Ao 1765 s.d.

Gaf les aan:

·Brussel, H. (Hermanus) van.
·Horstink, Warnar (Warnaar).
·Leeuwen Jansz., Gerrit Jan van.
·Sollewyn, H.A. (Hendrina).

Lid van / ingeschreven bij:

·1776 - - St.-Lucasgilde Haarlem

Activiteiten (algemeen/overig):

·samen reizend
·groepsportret
·1775 - - lidmaatschap van een tekenclub
·1822 - - lidmaatschap van een academie
·1822 - - lidmaatschap van een academie

Activiteiten (werkzaamheden):

·1786 - - Teylers Fundatiehuis Haarlem

Samenwerking:

·
- W. (Wijbrand) Hendriks; Willem Joseph Laquij

Objecten:

·Het Teekencollegie van Haarlem in 1799
· (Teylers Museum Haarlem)- groepsportret
- Het Teekencollegie van Haarlem in 1799


 
·Portret van Wouterus de Nooy
· (Frans Hals Museum Haarlem)- © W. (Wijbrand) Hendriks
- © Frans Hals Museum Haarlem
- Portret van Wouterus de Nooy
  
·Het Spaarne bij de Hooimarkt met molen De Adriaan
· Kennemer Atlas Haarlem- Het Spaarne bij de Hooimarkt met molen De Adriaan
  
·zelfportret met Jacob de Vos
· Rijksprentenkabinet Amsterdam Koninklijk Oudheidkundig Genootschap- © Dordrechts Museum Dordrecht
- zelfportret met Jacob de Vos
  
·de Doelmolen bij de Raampoort
· Kennemer Atlas Haarlem- de Doelmolen bij de Raampoort
  
·Teekencollegie Haarlem
· (Teylers Museum Haarlem)- Teekencollegie Haarlem
  
·de brug over de Raamgracht met de molen De Hoop
· Kennemer Atlas Haarlem- de brug over de Raamgracht met de molen De Hoop
  

Meer informatie...

Presentaties (overig):

·1822 - - Tentoonstelling van 'kunstwerken van Schilder- Teeken-, Graveer-, en Beeldhouwkunst door levende Meesters -
·1824 - - Tentoonstelling der Kunstwerken van nog in leven zijnde Nederlandsche Meesters te Amsterdam -
·1926 - - Nederlandsche stillevens -
·1935 - - Teekeningen van oude meesters: verzameling C.P. van Eeghen -
·1938 - - Teekeningen: keuze uit aanwinsten 1932-1937 -
·2004 - - Landschap van verlangen; De weg naar Schelfhout en Koekkoek -
·2007 - - Meesters en molens (expositie Den Bosch) -

Bronnen:

·documentatie en informatie van het Teylersmuseum Haarlem
·1822 - - Lijst der kunstwerken van nog in leven zijnde nederlandsche meesters, welke zijn toegelaten tot de tentoonstelling van den jare 1822 (-> 10)
·1849 - - a biographical and critical dictionary of painters and engravers (-> 322)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1866 - - Geschiedkundige aanteekeningen over Haarlemsche schilders en andere beoefenaren van de beeldende kunsten (eerste gedeelte)


- titelpagina
  
·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1923 - - Thieme Becker XVI - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart

Meer informatie...
ARTindex