Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Theodorus ter Weeme

Geboortegegevens:

·1868 - - - geboren
- 27.07.1868
- Nieuwer-Amstel (Amsterdam)

Overlijdensgegevens:

·1943 - - - overleden
- 27.12.1943
- Amsterdam (Gemeente Amsterdam)

Professie:

·schilder
·tekenaar

Typering van het werk:

·schilderijen/tekeningen:
materiaal: aquarel; olieverf
onderwerp: Amsterdamse stadsgezichten; figuren; interieurs met boerenfiguren; landschap; stillevens

Verblijf:

·Nieuwer-Amstel (Amsterdam)
·Amsterdam (Gemeente Amsterdam) van voor 1892 tot 1943

Opleiding:

· kunstopleiding (onderwijs)
- opleiding: Rijksakademie van Beeldende Kunsten Amsterdam
- leerling: Theodorus (Theo) ter Weeme
·docent: A. (August) Allebé
·docent: C.L. Dake
·docent: F.K.A.C. (Ferdinand) Leenhoff
·docent: R. (Rudolf) Stang
·1886 - - kunstopleiding (onderwijs)
- voor 1886
- opleiding: Teekenschool voor Kunstambachten Amsterdam
- leerling: Theodorus (Theo) ter Weeme
·docent: J. (Jan) Visser

Lid van / ingeschreven bij:

·Maatschappij Arti et Amicitiae Amsterdam
·1931 - - Vereeniging Sint Lucas Amsterdam
·1941 - - Maatschappij Rembrandt

Presentaties (overig):

·1915 - - Vereeniging Sint Lucas, vier en twintigste Jaarlijksche Tentoonstelling -
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden -
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" (1), Vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging -
·1916 - - Sint Lucas (2) -
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas". Tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging -
·1918 - - Sint Lucas (1) : zeven en twintigste jaarlijksche tentoonstelling -
·1918 - - Sint Lucas (2) -

Meer informatie...

Bronnen:

·1909 - - XIXde Eeuwsche Hollandsche Schilderkunst
·1915 - - Vereeniging Sint Lucas: tentoonstelling van schetsen en studies, grafische kunst, boekillustratie, beeldhouwwerk, medailleerkunst en heraldiek van leden der vereeniging
·1915 - - Vereeniging "Sint Lucas" : vier en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, boekillustraties, klein beeldhouwwerk en portretkunst door leden der vereeniging
·1916 - - Vereeniging "Sint Lucas" : vijf en twintigste jaarlijksche tentoonstelling van kunstwerken door leden der vereeniging
·1917 - - Vereeniging "Sint Lucas" : tentoonstelling van teekeningen, aquarellen, pastellen, wit en zwart, grafische werken, beeldhouwwerk, benevens een afzonderlijke afdeeling "Het dier", door de leden der vereeniging
·1918 - - Vereeniging "Sint Lucas" : 27e tentoonstelling van schilderijen, grafische werken en beeldhouwwerken door leden der vereeniging

Meer informatie...
ARTindex