Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Anthonie Waterloo

Bronnen:

·1832 - - Dictionnaire des monogrammes, marques figurées, lettres initiales, noms abrégés etc [I] (-> nummer 67)
·1857 - - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten tot op onzen tijd


- titelpagina
  
·1858 - - Die Monogrammisten: Und diejenigen bekannten und unbekannten Künstler aller Schulen, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben [I]
·1932 - - Klassieke Hollandsche teekenaars : eerste tentoonstelling Museum Fodor
·1935 - - Teekeningen van oude meesters behoorende tot de verzameling van mr. Chr.P. van Eeghen : achtste tentoonstelling in het Museum Fodor
·1938 - - Teekeningen : keuze uit aanwinsten 1932-1937 : dertiende tentoonstelling in het Museum Fodor
·1942 - - Thieme Becker XXXV - Algemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart
·1977 - - Opkomst en bloei van het Noordnederlandse stadsgezicht in de 17e eeuw
·1989 - - Handbuch der Monogramme in der europäischen Graphik vom 15. bis zum 18. Jahrhundert
·1989 - - Handbuch der Monogramme in der europäischen Graphik vom 15. bis zum 18. Jahrhundert Band II
·2000 - - Getekende stads- en dorpsgezichten uit de Veluwezoom, Nijmegen en omgeving en Rivierengebied
·2007 - - Tekeningen uit Nederlands Gouden Eeuw in de verzameling van Jean de Grez
·2007 - - Meesters en molens, Van Rembrandt tot Mondriaan
ARTindex