Documentatie van
Beeldende Kunst in Noord-Holland

Reageren.      Zoek opnieuw.

Vereeniging Haagsche Kunstkring

Adres:

·Passage 2, Den Haag tot 1897
·Heerengracht 13, Den Haag 23.10.1897-1914
·Koninginnegracht 12/a, Den Haag vanaf 01.05.1914
·Lange Houtstraat 7, Den Haag 01.07.1917-1921
·localiteiten (grafelijke zalen) onder de Ridderzaal, Den Haag vanaf maart 1921
·Lange Houtstraat 7, Den Haag van voor 1934 tot na 1943

Identiek met:

·Haagse Kunstkring Den Haag

Overgegaan in:

·Haagse Kunstkring Den Haag vanaf na 1940

Omschrijving:

·aansluiting en samenwerking tussen de beoefenaars en belangstellenden in de verschillende takken van kunst, alsmede de belangenbehartiging van de kunstenaars

Opmerking:

·Het verhaal gaat dat de Bock uit persoonlijke rancune jegens Hendrik Mesdag de Kring in Den Haag zou hebben opgestart; dit vanwege een onheuse behandeling tijdens de werkzaamheden aan Panorama Mesdag 10 jaar eerder in 1881 ?!

Superorganisatie van:

·Haagse Kunstkring (1e afdeling)
·Haagse Kunstkring (2e afdeling)
·Haagse Kunstkring (3e afdeling)
·Haagse Kunstkring (4e afdeling)

Activiteiten (betrokken bij gebeurtenis):

·1931 - -
- Nederlandsche Federatie van Beeldende Kunstenaars-Vereenigingen- oprichting - 15.01.1931
·1936 - -
- Stichting Voorzieningsfonds voor Kunstenaars- oprichting - 14.08.1936

Activiteiten (bestuur):

·1891 - - Adolph Frederik (Adolf) Lange.
·1891 - - P. (Pieter) de Josselin de Jong.
·1891 - - Arnold Henri George Hazelhoff Roelfzema.
·1911 - - H. Buisman.

Uitgever van:

·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring

Beheerder van prijzen/beurzen:

·Prijs Haagse Kunstkring

Aangesloten bij:

·Verbond van Nederlandsche Kunstenaars-Vereenigingen van voor 1917

Leden (naamvolgorde):

·Arntzenius, Floris
·Arntzenius, Paul
·Bauer, Marius
·Berg, Jos van den
·Berlage, H.P.
·Biesiot, Pieter
·Bock, Théophile de

Meer informatie...

Presentaties (als deelnemer):

·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1930 - - De Haagsche Kunstkring - Kunstkring Soerabaja

Groepspresentaties (als organisator):

·1892 - - groep - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1893 - - Verloting - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1893 - - gebroeders Maris - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1903 - - Tentoonstelling van oude portretten - Vereeniging Haagsche Kunstkring
  
·1912 - - Werken der leden van den Haagschen Kunstkring - Stedelijk Museum Amsterdam, Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1915 - - Senf - van Voorden - Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1920 - - La section d'or - Paris: internationale tentoonstelling van werken der kubisten en neo kubisten - Vereeniging Haagsche Kunstkring

Meer informatie...

Solopresentaties (als organisator):

·1892 - - van Rappard --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1892 - - Vincent van Gogh --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1894 - - Senf --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1894 - - Jan Toorop --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1905 - - Th. de Bock --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
  
·1908 - - Theo van Doesburg --
Vereeniging Haagsche Kunstkring
·1933 - - schilderijen aquarellen en teekeningen --
Vereeniging Haagsche Kunstkring

Vermeld in:

·1912 - - Catalogus van de werken der leden van den Haagschen Kunstkring
ARTindex